طب سوزنی و اعتیاد

wenجراح مغز و اعصاب معروف هنگ کنگ در یک تحقیق تصادفی متوجه شد که افراد معتاد بعد از انجام طب سوزنی گوش ،عوارض ناشی از کمبود مواد مخدر را بیشتر تحمل می کنند و این فنومن در طب سوزنی بعد از معرفی به مراکز درمانی مورد تحقیقات و مطالعات متعدد قرار گرفت و بالاخره بعد از مدتی به اثبات رسید.

این دانشمند متوجه شده بود ، در بیمارانی که تحت عمل جراحی مغز و اعصاب قرارمی گیرند، آنهایی که اعتیاد مواد افیونی خود را به عللی در بیمارستان پنهان می کرده اند در صورت استفاده از طب سوزن برای تسکین دردهای شان بعد از عمل ، در اغلب موارد بیمار پس از بهبودی و مرخص شدن از بیمارستان اعتیاد خود را ترک کرده است.

به همین جهت با ارسال مقالاتی به مراکز تحقیقاتی و بیان اینکه اغلب بیماران جراحی شده معتاد بخش مغز و اعصاب بعد از 8 روز طب سوزنی گوش اعتیاد افیونی خود راترک نموده اند.با ادامه تحقیقات بیشتر در این مورد متوجه شدند که ممکن است ترشح آندورفین درخون بعد از اقدام به طب سوزنی علت این ترک اعتیاد است.

Bullokکه روی افراد الکلی مزمن مطالعه کرده ، 50 نفر الکلی مزمن را به دو گروه25 نفری تقسیم و برای گروه اول نفری سه عدد سوزن در سه نقطه گوش و برای گروه دوم نفری سه عدد سوزن در نقاط غیر اختصاصی گوششان انجام داد(برای اینگروه 50 نفری نوشیدن الکل آزاد بود).

بعد از سه ماه درمان 42 درصد معتادان گروه اول ترک الکل کردند و28 درصد از گروه ، مقدار کمتری مصرف الکل داشتند یعنی این مطالعه و تحقیق با 70 درصد موفقیت همراه بود و در گروه دیگر هیج گونه تغییری برای ترک اعتیاد دیده نشد.
موسسه ملی سوء استفاده از مواد مخدر(NIDA) درایالات متحده آمریکا ، جهت تامین هزینه های آزمایشات بالینی کنترل شده طب سوزنی برای اعتیاد ، علاقه شدیدی از خود نشان داده است.

این امر ناشی از تاثیر گذاری در کاربرد طب سوزنی برای درمان اعتیاد به تریاک وکوکائین میباشد.بر اساس برنامه درمانی موفقیت آمیزی که توسط Smith در بیمارستان Lincoln شهر نیویورک در طول دهه 70 ارائه گردید ، متجاوز از 400 مرکز درمانی در سراسرجهان تاسیس شده است.

استراتژی فوق شامل انجام طب سوزنی روی گوش به مدت سی دقیقه در روز همراه با درمان روانی مناسب و منظم روی بیماران مراجعه کننده است.
بی مناسبت نیست که بگوییم ، اغلب گردانندگان نیروی انتظامی و دادگستری ایالات متحده به مجرمین معتاد ، انتخاب درمان به وسیله طب سوزنی را پیشنهاد می کنند.


دکتر امیر هوشنگ سپهری [ طب سوزنی ]
www.drsepehri.ir