طب سوزني در بهبود حال بيماران سكته مغزي تاثيري ندارد


متخصصان طب سنتي تاكيد كردند كه اين روش درماني سنتي در بهبود حال بيماران پس از سكته مغزي تاثيري ندارد.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» ايسنا، بر اساس تحليلي كه روي 10 آزمايش باليني انجام گرفته، طب سوزني نمي‌تواند روند بهبودي پس از سكته مغزي را تسريع كند. اين تحليل تخصصي توسط دكتر جائو چئول كونگ از متخصصان دانشگاه وونك وانگ در كره جنوبي صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاري رويترز، هلت كونگ و دستيارانش براي رسيدن به اين نتيجه اطلاعات 25 پايگاه داده‌ها و 12 مجله كره‌اي طب سنتي را مورد بازبيني انجام دادند.

اين بازبيني‌ها تاييد كرد: بيماران پس از سكته مغزي اغلب دچار ناتواني‌هايي در انجام فعاليت‌هاي روزانه خود مي‌شوند و طب سوزني در بهبود و كاهش اين ناتواني‌ها و نيز در بهبود عملكردهاي عصبي در اين بيماران بي‌تاثير است.