/دكتر رضا حشمت/متخصص طب سوزني و رييس انجمن علمي طب سوزني ايران
بدن400 نقطه حساس دارد

طب سوزني، شاخه‌اي از طب سنتي چين و يك روش درماني است كه در آن سوزن‌هاي بسيار نازكي در نقاط حساس و خاص بدن فرو مي‌كنند. اين نقاط كه از سر تا كف پاها در تمام نقاط بدن پراکنده هستند و تعداد آنها به 400 عدد مي‌رسند...

امروزه تحقيقات وسيعي براي تعيين ماهيت درماني طب سوزني انجام شده است كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مي‌شود:

1.پتانسيل الكتريكي در بعضي از نقاط بدن با ساير مناطق بدن تفاوت دارد. اين نقاط، نقاط هدايت‌كننده الكتريكي و واكنش‌داري هستند كه با نواحي نزديك پوست ارتباط دارند. تحريك آنها با سوزن بر جريان‌هاي الكتريكي بدن اثر مي‌گذارد و در ترميم عصب و تنظيم فعاليت عضلات موثر هستند.

2.طي درمان با طب سوزني، پيام‌هايي به‌وسيله اعصاب محيطي به سيستم عصبي مركزي منتقل و باعث آزادشدن موادي مانند آندورفين، انكفالين، سروتونين و... مي‌شوند كه خاصيت تسكيني يا ضددرد و ضدالتهابي دارند.

3.تحريك برخي اعصاب مي‌تواند بر سيستم خودمختار بدن اثر كند و بر ترشحات هورموني، انقباض‌هاي عضلات غيرارادي، سيستم ايمني و... اثر بگذارد.

4.طي درمان با روش طب سوزني، فيبرهاي مهاركننده درد فعال‌تر مي‌شوند.

5.از نظر جنين‌شناسي، تكامل دستگاه عصبي و پوست هر دو از اكتودرم است بنابراين با ايجاد هرگونه اختلال عضوي در بدن، نقاط خاصي در سطح آن حساس مي‌شود يا پتانسيل الكتريكي آن نقاط تغيير مي‌يابد. از طرفي اين تكامل در جنين‌شناسي، ارتباط اغلب نقاط طب سوزني با سيستم نوروآندوكرين را توجيه مي‌كند. با سوزن زدن به اين نقاط، مي‌توان از طريق پايانه‌هاي به‌خصوص عصبي، تحريكات درماني موثر در عضو بيمار را ايجاد كرد.

6.تحريكات طب سوزني باعث تسهيل جريان گردش خون در بافت موردنظر مي‌شوند و خونرساني مناسب باعث تغذيه كافي و ترميم بافت آسيب‌ديده خواهد شد.