تحقیقات نشان می‌دهد: بیش از نیمی از بیمارانی كه از داروهای ضد افسردگی استفاده می‌كنند به ندرت علائم بیماری‌شان بهبود پیدا می‌كند. اما چرا این داروها همیشه تاثیر گذار نیستند؟

در یك پژوهش جدید نشان داده شد:داروهایی كه برای درمان یا بهبود علائم افسردگی تجویز می‌شوند اغلب موقعیت اشتباهی را در بدن مورد هدف قرار می‌دهند و در نتیجه در بهبود بیماری تاثیری ندارند.
ایوا ردی پروفسور روانشناس در دانشكده پزشكی فین برگ در دانشگاه نورت وسترن به شواهد مولكولی قدرتمندی دست یافته است كه این باور معمول را كه استرس عموما عامل بروز افسردگی است را رد می‌كند.وی در تحقیقات جدید خود نشان می‌دهد؛ هیچ نوع تداخلی بین ژنهای مرتبط با استرس و ژنهای مرتبط با افسردگی وجود ندارد.
یافته‌های پروفسور ردی بر اساس مطالعات گسترده‌ای است كه روی موشهای به شدت افسرده انجام شده‌اند.این موشها رفتارهای غیرطبیعی شبیه به بیماران مبتلا به افسردگی حاد از خود بروز می‌دادند. ردی درباره صحت تحقیق خود تاكید كرد كه این مطالعه بسیار گسترده و فراگیر و به لحاظ آماری نیز بسیار قدرتمند و قابل استناد است.
وی تصریح كرد: این پژوهش مسیرهای جدیدی را برای تولید داروهای جدید و موثرتر ضد افسردگی ایجاد می‌كند كه بسیار موثرتر از انواع موجود خواهند بود.
این یافته در كنفرانس اخیر «علوم اعصاب» كه در شیكاگو برگزار شد، ارائه شده است.

ایسنا