پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه ییل کشور آمریکا می گویند ، نتایج پژوهشی جدید حاکی از آن است که مصرف داروهای افسردگی در دوران بارداری باعث وضع حمل پیش از موعد می شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، محققان دانشگاه ییل آمریکا، سه هزار زن بارداری که بیماری افسردگی طی دوران حاملگی برای آن ها تشخیص داده شده بود را به منظور تاثیر افسردگی در زایمان زودرس مورد بررسی قرار دادند.

پژوهشگران متغیرهای گوناگونی نظیر سابقه سلامتی، سن، مصرف دارو و وضعیت اجتماعی_اقتصادی این گروه از زنان را نیز تحت کنترل قرار دادند تا نتایج قابل اطمینانی به دست بیاورند.

طی این بررسی، محققان دریافتند که هیچ رابطه ای بین افسردگی و تولد زودرس وجود ندارد.

نتایج چندین تحقیق گذشته نشان داده است که افسردگی به خودی خود باعث تولد زودرس می شود، اما طی این تحقیق، پژوهشگران دریافتند زنانی که از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند، در معرض قابل توجهی از وضع حمل زودرس قرار دارند.

محققان بر اساس یافته های حاصل از این تحقیق به زنان باردار توصیه می کنند که به علت افسردگی، بارداری خود را به خطر نیندازند و در صورت نیاز یا عدم نیاز به استفاده از ضد افسردگی ها باید با پزشک خود مشورت کنند و نباید دچار استرس و نگرانی شوند. همچنین باید در نظر داشته باشند که خطر زایمان زودرس تنها یکی از عوامل بسیاری است که باید به آن اهمیت دهند.

شرح کامل این پژوهش در مجله «Epidemiology» منتشر شده است.