مطالعه جديد نشان مي دهد: مصرف داروي ضد افسردگي فلوکستين در اوايل دوران بارداري ممکن است خطر ايجاد مشکلات و نارسايي قلبي در نوزادان را دو برابر کند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا- واحد علوم پزشکي ايران، مطالعات گذشته نه تنها ارتباطي بين مصرف داروهاي ضد افسردگي در دوران بارداري و مشکلات قلبي نوزادان را مشخص کرده‌اند بلکه ساير مشکلات جدي تولد را نيز به اين موضوع مرتبط کردند.

براساس گزارش رويترز، طبق مطالعه انجام شده روي نيم ميليون کودک بين سال هاي 1996 تا 2003 مشخص شد تنها مشکلات قلبي مي توانند با مصرف اين داروها توسط زنان باردار در ارتباط باشند.

طبق اين گزارش در کنار فلوکستين داروهاي سرترالين و سيتالوپرام نيز مي توانند اين خطرات را افزايش دهند.

دراين خصوص محققان اعلام کردند: دوران اوليه بارداري براي مصرف اين دارو از 28 روز قبل تا 112 روز بعد از بارداري تعريف شده است که خطر ايجاد مشکلات قلبي شامل جداسازي يک قسمت از بافت که قسمت‌هاي ديگر را از قلب جدا مي کند را دو برابر مي کند.