احتمال ابتلا به ديابت نوع دوم براي افرادي كه داروي ضد افسردگي مصرف نمي‌كنند 1/1 درصد و براي افرادي كه بيش از 400 روز از اين داروها مصرف مي‌كنند 3/2 درصد افزايش مي‌يابد.
گروهي از پزشكان فنلاندي در يك مطالعه جديد هشدار دادند كه مصرف قرص‌هاي ضد افسردگي خطر ابتلا به ديابت نوع دوم را افزايش مي‌دهد.

به گزارشايسنا، اين يافته حاصل بررسي روي اطلاعات بدست آمده از 150 هزار فنلاندي بالغ طي سالهاي 1995 تا 2005 است كه از ميان آنها 9197 نفر مداوم از داروهاي ضد افسردگي استفاده مي‌كردند.

به گزارش خبرگزاري شينهوا، بر اساس اين بررسي‌ها، احتمال ابتلا به ديابت نوع دوم براي افرادي كه داروي ضد افسردگي مصرف نمي‌كنند 1/1 درصد و براي افرادي كه بيش از 400 روز از اين داروها مصرف مي‌كنند 3/2 درصد افزايش مي‌يابد. اين آزمايشات هم چنين نشان مي‌دهد كه داروهاي ضد افسردگي سبب افزايش وزن نيز مي‌شوند به طوري كه اگر فردي بيش از 200 روز مداوم از اين قرص‌ها استفاده كند هر سال يك كيلوگرم اضافه وزن پيدا مي‌كنند.

ديابت نوع دوم شايعترين نوع ديابت است و اغلب پس از 40 سالگي در افراد مستعد بروز مي‌كند.