سازمان غذا و داروي آمريکا به بيماران و پزشکان هشدار داده است که داروي ضدافسردگي سيتالوپرام هيدروبرومايد ديگر نبايد با دوزهاي بيشتر از 40 ميلي‌گرم در روز تجويز شود؛ زيرا ممکن است به تغييرات غيرطبيعي در فعاليت الکتريکي قلب بينجامد.

تغيير در فعاليت الکتريکي قلب شامل طولاني‌شدن مدت qt ممکن است به ريتم‌هاي غيرطبيعي قلبي منتهي شود که مي‌تواند کشنده باشد.

بيماران در معرض خطر طولاني‌شدن مدت qt عبارتند از مبتلايان به بيماري‌هاي قلبي و افرادي که مستعد کاهش سطح پتاسيم و منيزيم خون هستند. مطالعات اثربخشي بهتر سيتالوپرام در دوزهاي بالاتر از 40 ميلي‌گرم در روز را نشان نداده‌اند.

پيش از اين در برگه اطلاعات دارويي سيتالوپرام ذکر شده بود که بيماران خاصي ممکن است به دوزهاي 60 ميلي‌گرم در روز سيتالوپرام براي پاسخ‌دهي درماني نياز داشته باشند. بنابراين برگه اطلاعات دارويي سيتالوپرام بايد مجددا بازنگري شود و احتمال طولاني‌شدن مدت qt به دنبال مصرف سيتالوپرام و ارتباط مستقيم ميزان دوز داروي مصرفي با خطر وقوع چنين مشکلاتي در آن ذکر شود.