زنان باردار نبايد مصرف داروهاي ضد افسردگي را قطع کنند
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=989
مصرف داروهاي ضدافسردگي در ماههاي آخر بارداري سلامت نوزادان را تهديد مي‌كند
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=989
مصرف داروهاي روان‌درماني در دوران بارداري با ابتلا به افسردگي در كودكان ارتباط ندارد
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=989
خطر داروي ضد افسردگي در دوران بارداري
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=989
لزوم ادامه مصرف داروهاي ضد افسردگي در دوران بارداري
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=989
هشدار در مورد مصرف يك داروي ضدافسردگي در دوران بارداري
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=989
مصرف داروهاي ضد افسردگي توسط مادران باردار سلامت يک سوم نوزادان را تهديد مي‌کند
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=989
مصرف برخي داروهاي رواني در دوران بارداري بي‌خطر است
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=989

يافته‎‎ جديد درباره داروهاي‎ ضد افسردگي‎ در بارداری
http://www.iransalamat.com/index.php...n=show&id=6150