داروهای روانی در بارداری
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=220


گزارشات :
مصرف داروهاي ضد افسردگي توسط مادران باردار سلامت يک سوم نوزادان را تهديد مي‌کند
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=220
زنان باردار نبايد مصرف داروهاي ضد افسردگي را قطع کنند
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=220