در يك دستاورد جديد و مفيد متخصصان روانپزشكي موفق شده‌اند با يك شيوه نوين و بي سابقه ميزان كارايي و تاثيرگذاري داروهاي افسردگي را روي بيماران ارزيابي كرده و در نتيجه به شيوه‌اي موثرتر بيماران خود را تحت درمان قرار دهند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ‌اين روش جديد يك تست خوني است كه روي پروتئيني موسوم به «فاكتور رشد اندوتليال عروقي» (vegf) بررسي مي‌كند و مي‌تواند آشكار سازد كه يك داروي خاص افسردگي روي يك بيمار مشخص تاثير درماني دارد يا نه. متخصصان مركز پزشكي دانشگاه لويولا در ايالت ايلينويز امريكا موفق به طراحي اين تست خون جديد شده‌اند.

در اين آزمايشات گروهي از بيماراني حضور داشتند كه به دليل ابتلا به اختلال افسردگي حاد از داروي سيتالوپرام استفاده مي‌كردند. سيتالوپرام از داروهاي شناخته شده ضد افسردگي و متعلق به گروه داروهاي ssris (بازدارنده‌هاي جذب مجدد سروتونين انتخابي) است.

به نوشته روزنامه يو اس اي تودي، نتايج آزمايشات نشان داد بيش از 85 درصد بيماران افسرده كه ميزان فاكتور vegf در خونشان بيش از حد طبيعي بود به درمان با سيتالوپرام پاسخ مثبت دادند. اما از سوي ديگر در كمتر از 10 درصد اين بيماران كه ميزان اين فاكتور در خونشان كمتر از حد طبيعي بود، درمان با سيتالوپرام جواب نمي‌داد و گزينه مناسبي نبود.

پزشكان تاكيد كردند اين آزمايش انتخاب سريع و دقيق داروي مناسب براي بيماران افسرده را ميسر مي‌كند و در درمان بهتر اين بيماران موثر خواهد بود.