جستجو در سایت توسط گوگل

نمایش نتایج 1 تا 2 از 2 مجموع

موضوع: کابوسی به نام آپنه حین خواب

 1. #1
  دکتر نادر آفلاین است مدیر کل انجمن ها
  تاریخ عضویت
  Nov 2004
  موقعیت
  آمریکا
  ارسالها
  38,906

  پیشفرض کابوسی به نام آپنه حین خواب

  آپنه اختلالی است که مشخصه اصلی آن وقفه تنفسی هنگام خواب می باشد. افرادی بیشتردرمعرض این عارضه قراردارندکه معمولا" چاق هستند ویا دارای ضعف عضلات تنفسی می باشند. آپنه خواب دربین حدود2 درصداززنان و4 درصدازمردان به وجود می آید.

  بطورکلی 3 نوع آپنه وجوددارد:

  1- آپنه انسدادی (OSA) که عامل آن مسدودشدن راههای هوائی است.
  2- آپنه مرکزی که دراثرایجاد وقفه در پیامهای مربوط به عمل تنفس که ازمغز به بدن ارسال می شود،به وجودمی آید.
  3- آپنه مرکب که ناشی ازترکیب دوعامل فوق الذکرایجادمی شود.

  آپنه انسدادی ازدو نوع دیگرشایعتر است.معمولا" انسدادراههای تنفسی باعث به هم خوردن خواب فردمی شود.ماهیچه های انتهای دهان وزبان کوچک انسان شل هستند ودر این نواحی هیچگونه ساختار سفتی مانندغضروف یا استخوان وجودنداردکه بتواندراههای تنفسی رابازنگه دارند،به همین دلیل شخص مبتلا متوجه می گرددکه تنفس او به سختی انجام می گیرد. آپنه خواب معمولا" منجربه ایجاد خرناس بلندی گشته ودر نهایت راههای هوائی مسدودودرنتیجه تنفس فرد خیلی ضعیف یا متوقف می گردد.این مسئله باعث افت میزان اکسیژن و بالارفتن میزان دی اکسیدکربن خون می شود.وقتی مغز این تغییرات را درخون حس می کند،باارسال پیام، دستور به بیداری فردمی دهدتاتنفس او به حالت اولیه و طبیعی برگردد. معمولا"به محض اینکه تنفس عادی می شود،فرددوباره به خواب می رودو این جریان درتمام طول شب همچنان ادامه پیدامی کند.

  ازعلائم شایع آپنه انسدادی به هنگام خواب می توان به مواردزیراشاره کرد:

  - خرناس سنگین وبلند ( که معمولا" با سکوت وسپس قطع شدن نفس ، خفگی یا خروپف متوقف می شود).
  - بی قراری درخواب (بیدارشدنهای مکرر)

  افرادی که مبتلا به آپنه خواب هستند ممکن است بیشتراز100 باردرطول شب بیدارشوند. امکان داردهر قسمتی ازخواب آنها تنها چندثانیه طول بکشد،بنابراین وقفه های متعددی که درخواب به وجودمی آید،می توانداز خواب عمیقی که باعث استراحت وبازیابی بدن شود،جلوگیری کند. بازیابی بدن جهت انجام مطلوب فعالیتهای روزانه ازاهمیت زیادی برخورداراست .

  ازجمله علائم آپنه انسدادی به هنگام بیداری عبارتنداز:

  - خشک شدن گلو به محض بیدارشدن
  - فشارخون بالا
  - سردردهای صبحگاهی
  - خواب آلودگی درطول روز
  - نداشتن انرژی مناسب
  - اشکال درتمرکزفکری
  - اختلال درحافظه
  - تغییرات رفتاری وروحی روانی ( تحریک پذیری، اضطراب، افسردگی و کاهش تمایلات جنسی)

  تشخیص ودرمان

  شناسائی و درمان آپنه انسدادی بااین تشخیص آغازمی گرددکه عارضه ای وجوددارد. بعضیها می توانند علائم بارز آپنه انسدادی رابه هنگام بیداری تشخیص دهند. ولی اکثراافرادازوضعیت تنفس خوددرزمان خواب آگاهی ندارند و این اطرافیان یا سایراعضای خانواده هستندکه وقتی نزدیک فردمی خوابنداز علائم شبانه آپنه خواب آنها آگاه می شوند.

  درمرحله دوم باید به پزشک مراجعه شود. معمولا" بیمارانی که به داشتن آپنه خواب مشکوک هستند،جهت بررسی به کلینیکهای خواب معرفی می شوند.پس ازآن برای ثبت فعالیت های بدن مانند فعالیت الکتریکی مغز، حرکات چشم وعضلات، میزان ضربان قلب، فعالیتهای تنفسی، ومیزان اکسیژن ودی اکسیدکربن به هنگام خواب ، آزمایش پلی سونوگرافی انجام می شود.اگرکسی درهرساعت بیش از5 بارحمله داشته باشد،می توان آپنه انسدادی را دراوتشخیص داد.

  درمان باهدف اصلاح تنفس شبانه و ازبین بردن علائم صورت می گیرد. درمواردی که آپنه انسدادی شدیدنباشدمی تواندبا استفاده ازتغییرات رفتاری مانندکاهش وزن، تغییر وضعیت خواب، کاهش مصرف سیگار و استفاده ازداروهای خواب درمان شود.اما برای درمان آپنه های متوسط یا شدید معمولا" ازماسکهای مخصوصی به نام CPAP ( ماسکهای هوا با فشارمثبت مداوم) استفاده می گرددکه درحین خواب برروی دهان و بینی فردقرارداده می شود. نیروهای حاصل از فشارهوا که ازطریق ماسک اعمال می شوند باعث بازماندن راههای تنفسی به هنگام خواب می شوند.


  جراحی نیزازراههای دیگر درمان می با شد که ممکن است طی آن ازروشهائی مانند برداشتن لوزه ها، غددحلقی و بافتهای اضافی که درپشت گلوقراردارند،استفاده می شوند.جراحی های ترمیمی بینی وفک نیز می توانند وضعیت برقراری هوای تنفسی بهبودبخشند.

  آپنه خواب بعدازضایعه نخاعی

  با وجوداینکه تحقیق دراین زمینه محدوداست، ولی ظاهرا" آپنه خواب یکی از عوارض تنفسی شایع دربسیاری ازافرادمبتلا به آسیبهای نخاعی باشد.بعضی از برآوردها حاکی ازاین است که میزان شیوع آپنه خواب درافرادنخاعی 10 برابر افراد عادی جامعه می باشد.

  اعتقادبراین است که خطرآپنه خواب نزد افرادنخاعی بیشترباشد. عواملی هستندکه دراین عقیده نقش دارند. اول اینکه اکثریت افرادنخاعی رامردان تشکیل می دهندکه عده زیادی ازآنها افرادی چاق با گردنهائی ضخیم هستند. درموردآپنه خواب نزد عامه مردم عوامل خطر شناخته شده ای وجوددارند. دوم اینکه بسیاری ازافرادنخاعی به پشت می خوابند.این مسئله نیزازعوامل خطرشناخته شده ای برای آپنه انسدادی عامه مردم محسوب می شود. سوم اینکه مصرف دارو برای کنترل عوارض ثانویه نزدافراد نخاعی خیلی شایع است. برخی داروها که برای کاهش فعالیت ماهیچه ها استفاده می گردند درواقع به عنوان عوامل کندکننده فعالیتهای تنفسی نیزشناخته می شوند. بالاخره اینکه درحال حاضرامیدبه زندگی نزداکثرافرادنخاعی به عامه جامعه نزدیک است وهمانندآنان با افزایش سن ، کاهش طبیعی قوای عضلانی و ظرفیتهای تنفسی را نیز تجربه می کنند. این ضعف فزاینده ماهیچه های تنفسی هنوزهم یکی ازعوامل خطر مهم برای آپنه خواب انسدادی محسوب می شود.

  فعالیت طبیعی دستگاه تنفسی به وسیله 4 گروه ازعضلات کنترل می شوند.ماهیچه های گردن که معمولا" به هنگام دم و برای انبساط بخشهای فوقانی قفسه سینه فعال هستند. عضلات بین دنده ای دربین دنده ها قرارداشته و همزمان با عمل دم به بازشدن دنده ها کمک می کنند.ماهیچه های شکمی ،تنفسهای عمیق و انجام سرفه را تسهیل می نمایند.پرده دیافراگم نیزاز ماهیچه های اصلی برای عمل دم محسوب می شودو عضله ای قوی و گنبدی شکل است که حفره های شکمی وسینه ای راازهمدیگرجدامی کند.

  مشکلات تنفسی موقعی اتفاق می افتدکه پیامهای ارسالی ازمغز قادرنیستند ازطریق طناب نخاعی به این 4 گروه عضله ی موثردرتنفس انتقال پیدا کنند.آسیب کامل در قسمتهای سینه ای و گردنی معمولا" منجربه افت دائمی فعالیت آن گروه از ماهیچه های تنفسی می شودکه درزیرنواحی آسیب قراردارند. هرچه سطح ضایعه بالاترباشد، کنترل ماهیچه های تنفسی کمترخواهدبود. بنابراین افرادتتراپلژی خیلی بیشتر در معرض خطرآپنه قراردارند.

  باوجوداینکه بعضی ازافرادتتراپلژی برای کمک به تنفس ازماهیچه ی گردن خودکمک می گیرند، اما عمدتا" آنها به دیافراگم خود متکی هستند.اما دیافراگم این افراد نیز دارای قدرت کافی وطبیعی نمی باشد.درمجموع ضعف دیافراگم و این واقعیت که ماهیچه های تنفسی به هنگام خواب عمیق غیرفعال می شوند باعث شده که توانائی آنان برای انجام تنفس با افت بیشتری مواجه گردد.

  تشخیص ودرمان آپنه های بعدازآسیب نخاعی

  افرادنخاعی که فکرمی کنندممکن است مبتلا به آپنه باشند بایستی ازپزشک خود درخواست کنندتاآنان رابه یک متخصص خواب معرفی نماید.مشکلات تنفسی می توانند ازسایرعوارض پزشکی یااثرات جانبی داروها نیزحاصل شوند.به همین دلیل لازم است برای تشخیص اپنه خواب یک آزمایش پلی سومنوگرافی(آزمایش خواب) بعمل آید.مشکل اصلی افرادنخاعی بخصوص افرادتتراپلژی این است که اکثرآزمایشگاههای خواب بطورکامل مناسب سازی نشده اند.متاسفانه این موضوع یکی ازموانع بزرگ درمان محسوب می شود.اکثرتشخیصهايي هم که درحوزه خارج ازاین آزمایشگاهها انجام می شوند به وسیله بیمه تحت پوشش قرارنمی گیرند.افرادنخاعی و پزشکان آنان لازم است باهمکاری هم به شناسائی سایرگزینه ها بپردازند.

  هدف ازدرمان افرادنخاعی همان اهدافی است که برای عامه مردم درنظرگرفته می شود وشامل اصلاح منظم تنفس های شبانه و درمان علائم بیماری است.آپنه انسدادی نزد عامه مردم معمولا" به آسانی درمان می شود. بطوری که اغلب ترکیبی از روشها از جمله کاهش وزن،تغییروضعیت خوابیدن ویا استفاده از ماسکهای CPAP بکارمی گیرند.

  امادرمان افرادنخاعی ممکن است به آسانی امکان پذیرنباشد.مثلا"باوجوداینکه کاهش وزن برای افرادنخاعی مقدوراست،اما تغییر وضعیت خوابیدن برای بسیاری ازآنان عملی نمی باشد.اگرچه CPAP ممکن است درمانی موثربرای افرادنخاعی باشد،اما خیلی از افرادنخاعی دارای محدودیت حرکتی بوده وقادرنیستندکه ماسک خودرابه هنگام خواب تنظیم نمایند. بهبودی بعد ازروشهای جراحی نیز نیازمند گذشت زمان است واحتمال بهبود وضعیت تنفس و رفع علائم بیماری صددرصدنیست.درمجموع لازم است که افراد نخاعی با همکاری پزشک خودبهترین گزینه درمانی راپیداکنند


  ****


  مقاله: منبع:Obstructive Sleep Apnea:A “Nightmare”of a problem"" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - مرداد ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.spinalcord.uab.edu : نشریه Pushin' On.
  عضو تحریریه علمی ایران سلامت

 2. #2
  دکتر نادر آفلاین است مدیر کل انجمن ها
  تاریخ عضویت
  Nov 2004
  موقعیت
  آمریکا
  ارسالها
  38,906

  پیشفرض

  آپنه خواب، اختلالی است که مشخصه بارز آن وقفه های تنفسی کوتاه و مکرر درهنگام خواب می باشد و درواقع علت بروزآن کاهش ميزان اکسيژنی است که به مغز می رسد. اين عارضه در 4درصد از عموم مردم دیده مي شود و بيشتر ،بين مردان ميان سال شايع است و يکی از علل مهم خواب آلودگی های روزانه و اختلالات قوای شناخت محسوب می شود و باعث بروزمشکل دردقت ، تمرکز حواس، توانائی حل مشکلات گروهی و حافظه کوتاه مدت می گردد. آپنه خواب ازنظر پزشکی يک عارضه جدی به حساب می آید، زيرا ازعوامل مهم افزايش ميزان تصادفات وسائط نقليه، بالارفتن فشارخون، افسردگی و مرگ و مير می باشد.

  آپنه خواب درافراد دارای آسيب نخاعی به خصوص مبتلایان به تتراپلژی (فلج هر دو دست و هر دو پا ) بطور قابل ملاحظه ای شايع تر است و برآورد شده که 25 تا 40 درصد افرادنخاعی دارای این اختلال هستند. عواملی وجود دارند که ممکن است برروی افزايش ميزان شيوع آن تاثيرداشته باشند. چاقی يکی از عواملی است که در ميان افراد مبتلا به اين سندرم نسبتا" شايع است و عمده مبتلايان را نیزمردان تشکيل می دهند. بنابراین در بين عامه مردم ، "چاقی و مرد بودن" دو فاکتور خطربرای آپنه خواب محسوب مي شوند.

  ضعف عضلات تنفسی مخصوصا" در افراد تتراپلژی می تواند در بروز اين عارضه نقش داشته باشد، زيرا با وجود ضایعه نخاعی ،عضلات تنفسی نمی توانند براحتی مانع آپنه شوند. "استفاده از داروهای ضد اسپاسم و درد " نظير باکلوفن نيز، بعنوان يک فاکتور خطر مورد توجه قرار گیرند، زيرا اين داروها برای کاهش استفاده از وسايل تنفس شناخته شده اند.

  بعلاوه عوامل متعددی وجوددارندکه می توانند زمينه بروز آپنه خواب را در بين افراد نخاعی فراهم آورند. خوابيدن به حالت طاق باز ( خوابيدن به پشت ) بطور قابل توجهی ميزان دفعات وقفه های تنفسی را در بين افراد غير نخاعی افزايش می دهد. اما با توجه به اینکه بسياری از افراد نخاعی قادر نيستند، هنگام خواب وضعيت خود را تغيير دهند، اين مسئله می تواند مدت زمانی را که فرد در حالت طاق باز قرار می گيرد ،افزايش دهد.

  بطورکلی افراد تتراپلژی جهت تنفس ،از ماهیچه های گردن و عضلات فوقانی قفسه سينه خود کمک می گیرند، زيرا عضله ديافراگم آنان دارای قدرت طبيعی نمی باشد. اين عضلات در هنگام خواب وموقع حرکت سريع چشمها ، غير فعال مي شوند، درنتیجه ممکن است منجربه افزایش زمان وضعیت طاق بازگردد.احتقان بينی بعلت قطع دستگاه عصبی خودکار نیزدر بين افراد نخاعی خیلی شايع است و اين موضوع هم باعث انسداد راههای هوايی می شود.

  معمولا" آپنه خواب در بين افراد سالم با کم کردن وزن بدن ، پرهيز از خوابيدن در وضعيت طاق باز و استفاده از سیستم CPAP ، ]يعنی بکارگیری ازفشار مستمر و مثبت راه هوايی
  (continuous positive airway preesure) که طی آن يک ماسک تنفسی روی بينی قرار گرفته و به يک پمپ هوا وصل می شود[، بطور موفقيت آميزی در مان می گردد.

  متاسفانه ،درمان آپنه خواب در بين افراد نخاعی مشکل تر است . خيلی از افراد نخاعی نمی توانندازروش CPAP به خوبی استفاده کنند، زيرا این روش باعث محدود شدن فعاليت عضلات بالا تنه آنان شده و به دنبال آن تغيير وضعيت بدن یا تنظيم ماسک را با مشکل مواجه می کند.طی مطالعات بعمل آمده،
  آندسته از افراد نخاعی که قادرند CPAP را تحمل کنند، تکرار موارد آپنه خواب درآنها کاهش می يابد و گزارش شده که هوشياری آنان نیز در طول روز افزايش پيدا می کند.

  هم اکنون پژوهشگران دانشگاه واشنگتن، در حال تکميل مطالعات خود بر روی بيماران نخاعی هستند که آپنه خواب دارند،. در اين مطالعه ميزان خواب آلودگی و ساير علائم آپنه خواب مورد بررسی قرار گرفته و انواع روشهای درمانی رايج برروی بيماران تحت ارزيابی می گیرد. انتظار می رود که اين بررسی ها منجر به مطالعات تحقيقاتی ديگری بر روی درمانهای جديد و مقايسه آن با روشهای درمانی متداول بين عامه مردم گردد.

  آپنه خواب ممکن است حتی در بين افرادی که جديدا" دچار آسيب نخاعی شده اند، شايعتر باشد. زيرا در هفته های اوليه بعد از ضايعه نخاعی،ضعف عضلات تنفسی شديدتر است. هم اکنون ميزان شيوع آپنه خواب و تاثير آن بر روی میزان هوشياری و توانبخشی را نزد افرادی که به تازگی مبتلا به آسيب نخاعی شده اند ( طی 3 تا 5 هفته بعد از ضايعه ) در دانشگاه واشنگتن تحت بررسی و تحقيق قرار دارد.

  اين امکان وجود دارد که بااستفاده ازسیستم CPAP، در مراحل اوليه توانبخشی، می توان تحمل وسيله را در طولانی مدت ارتقاء داد ه ودرنتیجه به جلوگيری از آپنه خواب و عوارض حاصل از آن کمک نمود. همچنين به بيمار کمک می کند که بطور کامل در برنامه درمانی شرکت کرده و اطلاعات و مهارتهای مورد نياز جهت مراقبت از خود را بعد از ترک بيمارستان ياد بگيرد.

  مصاحبه با دکتر استفان برنز ( Dr. stephen Burns ) در مورد موضوع آپنه و آسيب هاي نخاعي

  سئوال 1 : دکتر برنز ، امکان دارد برخی از خوانندگان با آسيب نخاعی آشنائی نداشته باشند. آيا امکان داردکه توضيح دهيد آسيب نخاعی چيست؟

  دکتر برنز : ضایعات نخاعی،به مسير اصلی اعصابی كه از درون نخاع عبور می کنند، آسيب می رساند . اين مسئله باعث می شود که پيام هاي ارسال شده از مغز به اندامهايی مانند پاها، دستها و گاهی اوقات عضلات تنفسی دچار اختلال شود. شايعترين علت آسيب های نخاعی، ضربات حاصل از تصادفات وسائط نقليه هستند. بعد از آن سقوط از علل رايج آن است. بسياری از بيماران مسن تر نيز در اثر ورم مفاصل و تنگ شدن تدريجی کانال نخاع، دچار ضايعه نخاعی شده اند.

  سئوال 2: در مقاله بالا، چندين بار از اصطلاح " تتراپلژی " استفاده شده است.بفرمائید که: تتراپلژی چيست؟ البته ما معمولا" عباراتی نظير پاراپلژی و کوآدری پلژی رانیز در موقع توصيف مبتلايان آسيب نخاعی ، می شنويم.

  دکتر برنز: پاراپلژی به معنی "فلج دو پا" و کوآدری پلژی به مفهوم "فلج دو دست و دو پا" می باشد. اين دو واژه ريشه يونانی و لاتين دارند و کاربرد آنها به مدت زيادی مورد پذیرش برخی از زبان شناسان واقع نگردید، در نتيجه اصطلاح تتراپلژی جهت جايگزين کردن با " کوآدری " پلژی ساخته شد. البته هر دو دقيقا" معنی يکسانی دارند.

  سئوال3 : شما متوجه شده ايد که آپنه خواب در افراد نخاعی شايعتر از مردم سالم است. آيا اعتقاد داريد که آپنه خواب بعد از ضايعه نخاعی ايجاد می شود و آسيب نخاعی عامل آن است؟ و يا اينکه بیماران قبل از ضايعه نخاعی، آپنه داشته اند و صرفا" ضايعه نخاعی ، آپنه آنان را وخيم تر کرده است؟

  دکتر برنز : من فکر می کنم که برخی از بيماران نخاعی قبل از ضايعه خود، آپنه داشته اند. احتمالا" افرادی که آپنه خواب در آنان درمان نشده، بيشتر در معرض آسيب نخاعی قرار دارند، زيرا اين افراد بيشتر از معمول در معرض تصادفات رانندگی قرار دارند. بنابراین من فکر می کنم که آپنه دراکثر بيماران نخاعی ،بعداز آسیب آنها شدت پیدامی کند. من حدس می زنم که بسياری از آنها قبل از ضايعه نخاعی، خروپف می کرده اند ولی خرخر آنها شديد نبوده و تاثير خيلی زيادی بر روی خواب آنها نداشته است. اما حالا که فلج شده اند، برخی از عضلات تنفسی آنها درگير شده و در نتيجه نمی توانند با قدرت کافی تنفس کرده و هوا را به اندازه گذشته از راههای هوايی تنگ شده خود عبور دهند. احتمالا" عوامل موثر ديگری مانند داروهاي مسکن و يا ضرورت خوابيدن روی پشت نیز برروی آپنه بیماران نخاعی تاثیرگذاراست. ولی من فکر می کنم که ضعف عضلات تنفسی رابايستی يک عامل اصلی دانست.

  سئوال4 : چگونه شما آپنه خواب و ضايعه نخاعی راهمزمان با هم مورد بررسی قرار می دهيد؟ آيا موردی از بيمار خاصی وجود داشته که توجه شما راجلب کند؟

  دکتر برنز : در طول دوره رزيدنتی ام، يکی از بيمارانم که جديدا" مبتلا به ضايعه نخاعی شده بود به محض اينکه می خوابيد دچار آپنه خواب انسدادی می شد. من از اينکه پرستار او با وجود تجربه زيادی که در زمينه آسيب های نخاعی داشت،اما خطر را احساس نمی کرد، خيلی ترسيده بودم. بعدها متوجه شدم که اين نوع تنفس در بيماران نخاعی خيلی شايع است ولی تقريبا" بوسيله پرستاران شب کار ناديده گرفته می شود.

  سئوال5 : آيا شما در زمينه آپنه خواب در بيماران نخاعی، تحقيقات جديد يا تحت مطالعه ای داريد؟ بطورکلی شما در تلاش هستيد چه چيزی را کشف کنيد؟

  دکتر برنز : گروه تحقيقاتی من در حال حاضر درگير دو موضوع مطالعاتی هستند، ما می خواهيم بفهميم که چگونه آپنه خواب بلافاصله بعد از ضايعه نخاعی شروع می شود. اگربدانیم که آپنه خيلی زود ايجاد می شود،( که ما حدس هم می زنيم اين اتفاق می افتد) می توانيم با آموزش بيماران در دوره توانبخشی بر روی آن تاثير بگذاريم. موضوع ديگری که هنوز هم ضرورت دارد که به آن پاسخ دهيم اين است که : چه دلايل درستی وجود دارند که نشان دهد آپنه در اين بيماران خيلی شايع است؟و موثرترين روش برای درمان آپنه در يک فرد نخاعی چيست؟ وبطورکلی چه اقداماتی برای درمان اين بيماران مفيد است؟

  سئوال 6: اگر هر يک از خوانندگان به وجودآپنه خواب در يک شخص نخاعی مشکوک شوند. چه کاری بايد انجام دهند؟

  دکتر برنز : بايد از بیمار بخواهند که به يک پزشک متخصص در زمينه مسائل خواب مراجعه نمايند. البته افراد نخاعی ممکن است علائم مشابهی از ساير شرايط و يا اثرات جانبی داروها داشته باشند، بنابراين آپنه خواب بايستی توسط یک متخصص ازطریق بررسی خواب ( polysomnography ) مورد تائيد قرار گيرد.

  از زحمات شما، بخاطر کمکی که درراستای شناخت موضوعات مربوط به ضايعه نخاعی و آپنه خواب فرموديد، تشکر می کنيم.

  ******

  منبع: مقاله: " آپنه خواب درمبتلایان به آسیب نخاعی " – مترجم:مهندس عباس کاشي(ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – آبان ماه 1387 - برگرفته از سایت : http://www.talkaboutsleep.com/sleep-disorders
  عضو تحریریه علمی ایران سلامت

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

قوانین ارسال

 • نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید
 • نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • نمی توانید نوشته خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات متنی
گیفت کارت
تبلیغات در ایران سلامت