پزشكان در سال‌هاي اخير به دنبال راهي براي بازسازي و ترميم ضايعات نخاعي، روي سلول‌هاي انساني متمركز شده‌اند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، آنها در بررسي‌هاي آزمايشگاهي خود دريافته‌اند نوع خاصي از سلول‌هاي انساني كه از سلول‌هاي بنيادي بدست مي‌آيند، پس از اين كه به نخاع آسيب ديده در موش‌هاي آزمايشگاهي پيوند زده شدند در ترميم و بازسازي اعصاب نخاع نقش بسيار مفيدي مي‌توانند داشته باشند.

اين پزشكان مي‌گويند اين روش نه تنها آسيب‌هاي وارد شده به سيستم عصبي را ترميم مي‌كند بلكه همچنين در بازگرداندن و احياي توان حركتي در موش‌هاي معلول نقش بسزايي دارد.

به گزارش سايت تخصصي مايوكلينيك، معلول ضايعه نخاعي به فردي اطلاق مي‌شود كه به هر علتي اعم از تروما يا ضربه، بيماري‌هاي مادرزادي، بيمارهاي عفوني، تومور مغزي يا سرطان و بيماري‌هاي مغزي و عروقي دچار آسيب نخاعي مي‌شود.

اين آزمايشات در واقع روي سلول‌هاي انساني از نوع «astrocytes» انجام شده كه سلو‌ل‌هاي اصلي پشتيبان در سيستم اعصاب مركزي هستند. بررسي‌ها نشان مي دهد كه پيوند اين سلول‌ها مي‌تواند مسيري جديد و اميدبخش براي درمان ضايعات نخاعي و ديگر اختلالات سيستم اعصاب مركزي در انسان باشد.

بنابراين گزارش، آسيب نخاعي از عوامل مهم اختلالات حسي، حرکتي، دستگاه ادراري و يا ترکيبي از اين موارد به علت صدمه به نخاع است. تصادفات اتومبيل شايع‌ترين علت آسيب‌هاي نخاعي هستند. ضربه‌هاي وارد بر ستون مهره‌ها ممکن است باعث آسيب نخاع، ريشه اعصاب نخاعي و يا هر دو شود. در مورد اعمال حركتي ممكن است ضعف اندام يا فلج يك اندام و آسيب نورون حرکتي فوقاني يا نورون حرکتي تحتاني وجود داشته باشد و در مورد اعمال حسي ممکن است فقدان حس، کاهش حس، افزايش حساسيت يا احساس‌هاي غيرطبيعي نظير احساس سوزش يا کرختي بروز کند.

به گفته متخصصان مغز و اعصاب، بر اساس يافته‌هاي حاصل از معاينه و راديولوژي، پزشک مي‌تواند اطلاعات بسياري در مورد آسيب نخاع کسب کند. ميزان آسيب در هر شخص و مقدار بازگشت عملکرد در آن فرد با فرد ديگر کاملا متفاوت است و آسيب فرد بر اساس سطح ضايعه عصبي و نوع آسيب توصيف مي‌شود.

شرح اين تحقيق در مجله پلوس وان منتشر شده است.