مواقعی وجوددارندکه شما به عنوان یک فردنخاعی ممکن است درشرایط اضطراری قراربگیرید. دراین زمانها لازم است که با یک پزشک تماس داشته باشید.موارداورژانس ازاین قرارند:

1- اتونومیک دیس رفلکسی

اگرهرشخص مبتلا به آسیب نخاعی دارای علائم اتونومیک دیس رفلکسی باشد،بایستی آمادگی داشته باشدکه سریعا" باپزشک متخصص ضایعات نخاعی ، اورژانس(تلفن 115) ویاسایرمراکزخدمات اضطراری تماس بگیرد. دراتونومیک دیس رفلکسی افزایش ناگهانی فشارخون به صورت یک حمله دیده می شود.اگرشما یا مراقب شما نتواند این حالت اضطراری راخیلی سریع و بطورمناسب برطرف کند،گاهی ممکن است منجربه بروزحملات ناگهانی ،حمله قلبی و حتی مرگ شود. مهمترین علائم اتونومیک ديس رفلکسی ازاین قرارند:


- سردردهای کوبه ای


- برافروختگی صورت ولکه های قرمزروی پوست نواحی بالای سطح ضایعه


- عرق کردن قسمتهای بالای سطح ضایعه


- گرفتگی بینی


- حالت تهوع


- کندشدن ضربان قلب(برادیکاردی)


- تغییرحالت پوست درپائین سطح ضایعه


- سرد ومرطوب شدن پوست درقسمتهای زیرضایعه2- سقوط یا سایرتصادفات

درمواردی که ازجايي افتادید یا حادثه ای برای شمارخ داد،چنانچه متوجه علائم زیرشدید،با اورژانس یا سایرمراکزاضطراری تماس بگیرید:


- ورم کردن قسمتی ازبدنتان که فاقدحس وحرکت است.
- افزایش اسپاسم های عضلانی یا سایرعلائم اسپاسم.

3- عفونتهای ادراری

بامشاهده علائم عفونت های ادراری فورا" به پزشک مراجعه کنید.مهمترین علائم آن عبارتنداز:


- تب ولرز


- تهوع واستفراغ


- سردرد


- قرمزیا صورتی شدن ادرار


- تعفن وبدبويي ادرار


- افزایش اسپاسم های عضلانی یا سایرعلائم اسپاسم


بسته به سطح آسیب نخاع ممکن است هنگام دفع ادرار احساس سوزش یا درد یاناراحتی درنواحی تحتانی لگن نیزاحساس شود.

4- پنومونی یا عفونت ریه

اگرعلائم پنومونی رادیدید بلافاصله به پزشک خودمراجعه نمائید.این علائم عبارتنداز:

- تب بالا از37.8 تا 41.1 درجه سانتی گراد


- احساس سرما ولرز


- سرفه هائی که معمولا"با عث ایجادخلط رنگی می شوند.ممکن است خلط به رنگ زنگاربا سبزرنگ ویا با کمی خون همراه باشد.امکان داردافرادمسن دارای سرفه های خفیف وبدون خلط باشند.


- تنفس سریع واغلب کم عمق


- درد قفسه سینه که معمولا" باسرفه یا نفس عمیق بدترمی شود.


- خستگی واحساس ضعف (بی قراری وکسالت)


- افزایش اسپاسم عضلانی یاسایرعلائم اسپاسم

5- علائم زخم فشاری

اگرعلائم زیررامشاهده کردید، سریعا"ازپزشک خودیک وقت ملاقات بگیرید:


- هرگونه آسیب پوستی


- هرنوع زخمی که اندازه آن افزایش پیداکند یا ترشح فزاینده داشته باشد.


- ایجاد قسمتهای قرمز یا سیاه روبه افزایش که درابتدای مرحله تشکیل هستند.


- مشاهده ترشحات مایل به سبزهمراه با بوی بد.


- داشتن تب

****


منبع: " مواقع اضطراری برای افراد نخاعی" -مترجم: مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1388 - برگرفته از سایت : http://www.everettclinic.com