ساليانه هزاران نفر در کشور ما دچار آسيب نخاعی می شوند و از اين ميان حدود 1100 نفر نام آنان در سازمان بهزيستی ثبت می شود و تعداد زيادی نيز بدون آنکه نام آنها ثبت شود بدون حمايت های مورد نياز به سختی زندگی می کنند. حدود 9000 نفر در حال حاضر تحت پوشش بهزيستی قرار دارند و حدود 2000 نفر از جانبازان نيز از آسيب نخاعی رنج می برند و در کل کشور حدس زده می شود بيش از پنجاه هزار نفر فرد نخاعی وجود دارد و اين يک واقعيت انکار ناپذير است که همه ما با وقوع يک حادثه در معرض خطر آسيب نخاعی قرار داريم و متاسفانه تلاش های لازم جهت مناسب سازی جامعه نيز برای حضور فعالانه افراد نخاعی صورت نگرفته است، به گونه ای که هر کسی که نخاعی می شود گويی وارد دنيای جديدی می شود که برای زندگی در اين شرايط جديد بايد به مبارزه ای سخت بپردازد.

جامعه ايران به سوی سالمندی به پيش می رود و در بيست سال آينده جمعيت سالمندان کشور به حدود هفت برابر می رسد که بخشی از آنان مجبور به نشستن بر روی صندلی چرخدار خواهند بود و اين خود دليل ديگری بر اهميت مناسب سازی جامعه برای افراد ويلچر سوار است.

ناتوانی در ارائه خدمات در زمينه های مختلف از جمله ، امور تفريحی و رفاهی باعث خواهد شد که اين عزيزان در انزوا بسر برده و اين خود ضربه سختی بر سلامتی اين عزيزان خواهد بود و به جای آنکه اين عزيزان به افراد سالم و توانمند تبديل شوند و در پيشرفت جامعه مشارکت فعال داشته باشند، به افرادی بيمار و نيازمند تبديل خواهند شد که علاوه بر تاثيرات نامطلوب روانی بر روی نزديکان، هزينه های سنگينی را نيز بر جامعه تحميل خواهند نمود و اين تاوان فراموشی جامعه نسبت به اين عزيزان است.

يکی از مهمترين عواملی که می تواند زمينه ساز حضور فعالانه افراد نخاعی باشد، آماده نمودن هتل ها، مراکز اقامتی و تفريحی برای اين عزيزان و خانواده آنان است. برای دستيابی به اين هدف مهم، اولين قدم آموزش کارکنان و دست اندرکاران اين گونه مکان هاست ، به گونه ای که فرد نخاعی بتواند در هنگام مسافرت با آرامش خاطر در مکان های اقامتی و هتل ها حضور يافته و از مسافرت خويش لذت ببرد و اين خود باعث رشد سلامت جسمی، روانی فرد نخاعی خواهد شد. در اين رابطه لازم است مجموعه ای از مطالب ضروری جهت شناخت کارکنان در خصوص افراد نخاعی تهيه و در بين تمامی هتل ها و مراکز اقامتی توزيع گردد و همچنین لازم است تمامی مسوولين و کارکنان هتل ها با مطالعه اين مطالب، شناخت لازم را در خصوص آسيب نخاعی کسب کنند و حتی پيشنهاد می گردد سازمان های متولی پس از کسب شناخت و انجام آزمون از کليه کارکنان، گواهی " هتل دوستدار افراد نخاعی " را به هتل مربوطه اعطاء کرده و دريافت اين گواهی برای تمامی هتل ها و مراکز اقامتی دارای امتیاز تلقی گردد تا بدین وسیله کارکنان آنها بتوانند در هنگام برخورد با افراد نخاعی، ارتباط منطقی و درست و به همراه احترام برقرار کرده و آنگاه با مناسب نمودن شرايط، بهترين خدمات را به وی ارائه دهند .

بخاطر داشته باشيم همه ما می بايستی با سرعت برای رسيدن به اين هدف تلاش نماييم، چرا که امروزه فاصله سالم بودن و دچار آسیب نخاعی بسیار وسیع نیست ، بلکه اين فاصله چه بسا از مو باريکتر است. پس بکوشيم جامعه را برای آينده ای بهتر مهيا کنيم.

****

منبع: مقاله " ضرورت مناسب سازی هتل ها و آموزش کارکنان برای افراد نخاعی " - تالیف : سمیه اردلان - انتشار : مرکز ضايعات نخاعی - مهر 1386