یک اسکلت مصنوعی خارجی می تواند جایگزینی برای ناتوانایی های حرکتی معلولان نخاعی باشد.

معلولان با کمک این اسکلت می توانند بایستند، راه بروند، بنشینند و حتی از پله ها بالا بروند.

این اسکلت مصنوعی خارجی بنام ری- واک که به آن شلوار روباتی نیز می گویند به تازگی در نمایشگاه فناوری معلولان بریتانیا به نام نیادکس عرضه شده است.

قیمت آن چهل و پنج هزار یورو و کارخانه سازنده آن شرکت اسراییلی تجهیزات پزشگی آرگو است

euronews.net