استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گفت: اغلب معلولان ضايعات نخاعي در طول عمر خود ابتلا به زخم بستر را تجربه مي‌كنند، اين در حاليست كه بروز زخم بستر و پوكي استخوان با ميزان فعاليت آنان نسبت عكس دارد به گونه‌اي كه هر چقدر معلول فعال‌تر باشد و بهتر درمان شود، كمتر احتمال دارد به زخم بستر مبتلا شود.

دكتر ايرج عبداللهي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ابتلاي معلولان ضايعات نخاعي به زخم بستر، اظهار كرد: ميانگين سني بروز ضايعات نخاعي در جهان حدود 31 سالگي است و 60 درصد از اين معلولان، حدود 15 تا 30 سالگي دچار اين مشكل مي‌شوند، بنابراين ضايعات نخاعي، بيماري جوانان است.

وي با بيان اينكه پوشش بيمه‌اي براي فيزيوتراپي معلولان ضايعات نخاعي بسيار ضعيف است، خاطرنشان كرد: در حالي كه حداقل هزينه يك جلسه فيزيوتراپي اين معلولان، حدود 20 هزار تومان است، سازمان‌هاي بيمه‌گر دولتي مانند خدمات درماني و تامين اجتماعي 5 يا 6 هزار تومان اين مبلغ را مي‌پردازند.

عبداللهي تاكيد كرد: اگر سازمان‌هاي بيمه‌گر، هزينه‌هاي درماني معلولان ضايعه نخاعي را پوشش مناسبي دهند، بخش خصوصي به تجهيز مراكز درماني خود، آشنا سازي نيروي انساني با خدمات مربوط به معلولان ضايعات نخاعي و پذيرش بيماران تشويق مي‌شود كه در صورت تحقق اين امر به بيماران ضايعات نخاعي كمك بزرگي مي‌شود.

اين متخصص فيزيوتراپي با بيان اين كه فيزيوتراپي معلولان ضايعات نخاعي نيازمند ابزار خاصي است كه در مراكزعادي فيزيوتراپي وجود ندارد، خاطرنشان كرد: تعرفه دولتي فيزيوتراپي معلولان ضايعات نخاعي به قدري پايين است كه سرمايه گذاري در اين زمينه براي بخش خصوصي مقرون به صرفه نيست، بنابراين اين دسته از معلولان براي دريافت خدمات به مراكز سازمان بهزيستي يا بيمارستان‌هاي دولتي مراجعه مي‌كنند.

وي با اشاره به عوارض متعدد جسمي و حركتي معلولان ضايعات نخاعي گفت: پوكي استخوان، محدوديت مفصلي، زخم بستر و ناهنجاري‌هاي استخواني از جمله اين عوارض است كه براي جلوگيري از تشديد آن‌ها، فيزيوتراپي مستمر، ضروري است.

عبداللهي در پايان اظهار كرد: انجام فيزيوتراپي به اين بيماران امكان مي‌دهد تا بتوانند از قابليت‌هاي باقيمانده خود استفاده كنند و با تقويت آن‌ها تا حدامكان زندگي مستقلي داشته باشند.