مديرعامل و رييس هيات مديره مركز حمايت از معلولان ضايعات نخاعي گفت: براساس بانك اطلاعاتي اين مركز، حدود 75 درصد معلولان ضايعات نخاعي به علت تصادفات و سوانح رانندگي دچار اين عارضه مي‌شوند و10 هزار نفر سالانه در ايران به علت سوانح رانندگي مبتلا به ضايعات نخاعي مي‌شوند.
به گزارش سلامت نیوز علي ضرابي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، با اشاره به حادثه ‌خيز بودن ايران اظهار كرد: صرف نظر از وقوع بلاياي طبيعي در كشورمان، سالانه حدود 26 هزار نفر از ايرانيان به علت حوادث فوت مي‌كنند.


وي با بيان اينكه امكانات بسيار محدود و ناكافي در ايران در اختيار معلولان ضايعات نخاعي قرار مي‌گيرد، گفت: افرادي كه به علت آسيب نخاعي به بيمارستان منتقل مي‌شوند، پس از ورود به بيمارستانها رها مي‌شوند اين در حاليست كه حتي در كشورهاي همسايه نيز با بيماران اين گونه برخورد نمي‌شود.

ضرابي با اشاره به وضعيت ارايه خدمات به معلولان ضايعات نخاعي در كشورهاي اروپايي اظهار كرد: به محض آن كه فردي در آلمان دچار آسيب نخاعي مي‌شود، ‌تيمي متشكل از متخصصان مختلف براي رسيدگي به وضع او تشكيل مي‌شود و تا زماني كه فرد معلول بتواند به جامعه برگردد، اين تيم به او خدمات ارايه مي‌دهد اما در ايران خانواده‌ها تنها در صورت برخورداري از تمكين مالي مي‌توانند از بيمار خود حمايت مي‌كنند.

مديرعامل مركز حمايت از معلولان ضايعات نخاعي ايران درباره وضعيت پوشش بيمه‌اي معلولان ضايعات نخاعي گفت: فيزيوتراپي و كاردرماني كه نياز روزمره اين معلولان است، زير پوشش هيچ بيمه‌اي قرار ندارد اين در حاليست كه مبتلايان به ضايعات نخاعي براي يك جلسه فيزيوتراپي حدود 25 تا 30 هزار تومان بايد هزينه كنند.

وي افزود: سازمان بهزيستي، تمام مددجويان خود را تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار داده است كه شامل خدمات روزمره و تسهيلاتي است كه در مراكز درماني دولتي ارايه مي‌شود ولي كيفيت خدمات ارايه شده چندان مناسب معلولان ضايعات نخاعي نيست چون اين افراد به جراحي‌هايي نياز دارند كه بهتر است در مراكز درماني بسيار خوب انجام شود اين در حاليست كه عمل جراحي در چنين مراكزي مشمول بيمه نمي‌شود.

مديرعامل مركز حمايت از معلولان ضايعات نخاعي ايران در ادامه گفت: سقف بيمه تكميلي تخصيص يافته از سوي سازمان بهزيستي به مددجويان تا يك ميليون تومان است در حالي كه هزينه جراحي فلپ (توده‌اي ازبافت براي پيوند) به دست يك متخصص مجرب در يك مركز درماني مناسب، بالغ بر ميليونها تومان مي‌شود.

ضرابي درباره ميزان كاربردي شدن درمان بيماران نخاعي با استفاده از سلول‌هاي شوان اظهار كرد: پيوند نخاع با سلول‌هاي شوان هنوز كاربرد زيادي پيدا نكرده است و از نظر پيوند نخاع در نقطه صفر قرار داريم.

دكتر افسون علوي - عضو هيات امناي مركز حمايت از معلولان ضايعات نخاعي- نيز در اين زمينه به ايسنا گفت: استفاده از سلول درماني در دنيا از راه‌هاي مختلف انجام مي‌شود. در ايران از سلولهاي شوآن در مرحله اول استفاده مي‌شود. در حال حاضر سلولهاي بنيادي را از مغزاستخوان بيمار مي‌گيرند، كشت مي‌دهند، ‌در محيط آزمايشگاهي به سلول عصبي تبديل و به محل آسيب ديده تزريق مي‌كنند.

وي در پايان اظهاركرد: ضايعه نخاعي به دو دسته ناقص و كامل تقسيم مي‌شود. مبتلايان به ضايعه نخاعي ناقص، مقداري از پيامهاي حسي و حركتي را از اندام‌هاي آسيب ديده خود دريافت مي‌كنند اما افرادي كه دچار ضايعه نخاعي كامل هستند، هيچ حس و حركتي ندارد. پژوهشگران، معلولان دسته اول را مورد آزمايش قرار داده‌اند چون امكان برگشت حس اندام‌هاي آنان وجود دارد البته احتمال كمتري وجود دارد كه آنان دوباره بتواند راه بروند. درمان با سلول‌هاي شوان روي چند نفر آزمايش شده است اما هيچ‌ يك از آنان تاكنون به طور كامل بهبود نيافته‌اند.