واحد مرکزي خبر: محققان معتقدند در کساني که دچار سکته مغزي مي‌شوند، توجه به تغذيه از اهميت زيادي برخوردار است و در صورتي که تغذيه در بيمار به خوبي صورت نگيرد، ممکن است پيامدهاي خطرناکي براي بيمار به همراه داشته باشد.
به نوشته تازه‌ترين شماره نشريه جاما، در صورتي که در فردي سکته مغزي روي دهد، علاوه بر آنکه بيمار در معرض خطر مرگ قرار دارد، ممکن است در آينده دچار معلوليت‌هاي شديد شود و به همين علت در مدتي که فرد براي معالجه در بيمارستان بستري است، لازم است با اقدامات مناسب از گسترش مناطق آسيب ديده در مغز جلوگيري شود. يکي از مسايل مهم در اين بيماران، وضعيت تغذيه است که بر اساس بررسي‌هاي جديد نقش اساسي را در شدت پيشرفت عارضه دستگاه عصبي خواهد داشت. به گفته محققان، بسياري از بيماران مبتلا به سکته مغزي در هنگام ورود به بيمارستان و پس از آن، وضعيت تغذيه نامناسبي دارند و نيازهاي تغذيه براي بافت‌هاي گوناگون بدن آنها و به ويژه بافت مغز به خوبي برآورده نمي‌شود و اين وضع آسيب‌هاي جدي به سلول‌هاي مغزي در حال ترميم وارد مي‌کند. توجه به نيازهاي تغذيه‌اي بيمار با در نظر گرفتن شدت آسيب عصبي، زمينه را براي کاهش احتمال مرگ و مير و شدت معلوليت‌ها فراهم مي‌کند.