تمرین بینایی موجب بهبود نسبی نابینایی پس از سكته های مغزی می شود.
كاهش بینایی یا نابینایی عارضه ای است كه در برخی مبتلایان به سكته مغزی رخ می دهد .

بررسی گروهی از مبتلایان به سكته مغزی نشان می دهد: همانگونه كه ورزش موجب بهبود نسبی فلج این بیماران می شود ، تمرین بینایی نیز دید این افراد را بهبود می بخشد.

تحقیق درباره این افراد نشان می دهد با تمرین های بینایی ، این بیماران می توانند مسیر خود را شناسایی كنند و كارهای روزمره خود را انجام دهند.