به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز ، نتايج مطالعاتي را منتشر كرده است كه نشان داده است زنان در بازتواني بعد از سکته مغزي از مردان عقب‌ترند، يعني تمرين‌هاي توان‌بخشي براي مردان نتيجه‌بخش‌تر است.

در اين مطالعه ايتاليايي، ۲۲۰ مرد و ۲۲۰ زن مبتلا به سکته با هم مقايسه شدند که از لحاظ سن، شدت بيماري و فاصله وقوع سکته با بستري شدن‌شان در بيمارستان، وضع مشابهي داشتند.

بعد از طي يک دوره زماني مشخص، تعداد مرداني که توانسته‌بودند در راه رفتن و کارهاي روزمره‌شان مستقل شوند، بيشتر از زنان بود. همچنين شاخص‌هاي مردان بيشتر از زنان بهبود پيدا کرده‌ بود.

يکي از اين محققان درباره علت اين تفاوت‌هاي بارز در شماره دسامبر نشريه Stroke گفته‌ ممکن است اين تفاوت مربوط به تفاوت‌هاي ذاتي مردان و زنان در توان و توده عضلاني باشد که حتي در سنين بالا هم قابل توجه است.