ايجاد لخته‌هاي خوني در مغز با روند پيري مرتبط است

متخصصان مركز پزشكي دانشگاه راش در شيكاگو مي‌گويند برخي از نشانه‌هاي افزايش سن و سالخوردگي مثل تحرك محدود و خميدگي مي‌تواند ناشي از آسيب‌هاي مخفي به عروق خوني در مغز باشد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين متخصصان روي مغزهاي گروهي از كشيش‌ها و راهبرها كالبد شكافي كردند. مغز اين افراد از نظر نشانه‌هاي آسيب ديدگي كه در اسكن‌هاي عادي مغز قابل رويت نيستند، زير ميكروسكوپ به دقت بررسي شد.

اين بررسي‌ها تاييد كرد: در مغز 29 درصد از بيماران كه پيش‌تر علائم سكته مغزي را نداشتند، عروق خوني تنگ شده و يا حاوي لخته خون وجود دارد.

به گزارش شبكه خبري بي بي سي، اين متخصصان نتيجه كالبد شكافي‌هاي اخير را با شدت آسيب ديدگي مغز در مبتلايان به پاركينسون و علائم اين بيماري مقايسه كرده و متوجه شدند كه بين اين دو وضعيت ارتباط وجود دارد.

متخصصان چنين نتيجه‌گيري كردند آسيب‌هاي مغزي كه با تكنيك‌هاي فعلي اسكن و عكسبرداري قابل تشخيص نيستند مي‌توانند عامل بروز علائمي باشند كه در حال حاضر بعنوان مشكلات حركتي ناشي از سالخوردگي شناخته شده هستند و به علائم پاركينسون شباهت دارند.

اين مطالعه در مجله «سكته مغزي» ارائه شده است.