پژوهشگران به مبتلایان به سكته مغزی توصیه می كنند از خوابیدن به روی پشت یا در اصطلاح طاق باز خودداری كنند.
پژوهشگران با درج مقاله ای در جدیدترین شماره نشریه پزشكی استروك اعلام كردند: اغلب مبتلایان به سكته مغزی در بیشتر زمان خواب خود به صورت طاق باز می خوابند كه این امر باعث افزایش احتمال بروز وقفه تنفسی هنگام خواب و عوارض ناشی از آن در بیماران می شود.

پژوهشگران با بررسی 30 بیمار كه به علت سكته مغزی در بیمارستان بستری شده بودند ، دریافتند 63 درصد این بیماران فقط به صورت طاقباز می خوابند كه این امر با افزایش شیوع خروپف به علت وقفه تنفسی یا آپنه هنگام خواب در این بیماران همراه است.

به گفته كارشناسان : وقفه تنفسی هنگام خواب ، باعث بدتر شدن پیش آگهی مبتلایان به سكته مغزی و شیوع بیشتر عوارض و مرگ و میر در این بیماران می شود.