پژوهشگران درخصوص خطر بیشتر زمین خوردن در ماههای نخست پس از سكته مغزی هشدار دادند.
آخرین شماره نشریه پزشكی استروك نوشت : شیوع زمین خوردن در 6 ماه نخست پس از سكته مغزی افزایش می یابد كه بسیاری از این زمین خوردن ها به درمان های طبی می انجامد.

پژوهشگران با بررسی 1104 سالمند مبتلا به سكته مغزی با میانگین سنی 71 سال متوجه شدند، آمار زمین خوردن در 6 ماه اول پس از سكته مغزی در بین این افراد 37 درصد است كه اكثر این زمین خوردن ها در محیط منزل اتفاق افتاده است.

بر پایه یافته های این پژوهش ، یك سوم افرادی كه زمین خورده اند به مراقبت های پزشكی نیاز پیدا كرده اند و 8 درصد به شكستگی دچار شده اند.

زمین خوردن یكی از علل مهم معلولیت و حتی مرگ و میر در بین سالمندان است.