يك فوق تخصص نوزادان:
ناآگاهي مادران و بيماري کودک مهمترين عامل سوء تغذيه نوزادان در كشور استيك فوق تخصص نوزادان گفت: سوء تغذيه در ماه‌هاي اول زندگي كودكان، عوارض غيرقابل جبران ناپذيري بر روي مغز دارد.

دکتر هادي سماعي استاديار دانشگاه علوم پزشکي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)منطقه خراسان، با بيان اين مطلب افزود: عدم دريافت شيرمادر به اندازه کافي منجر به کم‌ آبي بدن نوزاد مي‌شود که عقب افتادگي رشد جسمي، افزايش سديم و نمک خون، تشنج و خونريزي مغزي را به دنبال دارد.

وي خاطرنشان كرد: سوء تغذيه نوزادان در ايران به دليل عدم آگاهي مادران يا بيماري کودک است.

سماعي ادامه داد: نوزاداني که زود به دنيا مي‌آيند، به دليل عدم دريافت و ذخيره روي، آهن، سلنيم و ساير ريزمغذي‌ها در سه ماه آخر دوران جنيني، به دريافت تمام ريزمغذي‌ها نياز دارند.

اين فوق تخصص نوزادان اظهار داشت: با اين حال نوزادان طبيعي که از شيرمادر تغذيه مي‌کنند تا 6 ماهگي هيچ کمبودي از اين نظر ندارند.