افقهاي اميدبخش براي درمان سوختگي و زخم‌هاي ديابتي

دانشمندان انگليسي يك نوع باند خاص از سلولهاي خود بيماران تهيه كردند كه اين باند سرعت بهبود را به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش داده است.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، اين باند بيولوژيكي با موفقيت كامل در بيماران ديابتي و سوختگي بكار رفته است.

اين باند شامل سلولهاي پرورش يافته خود بيماران است كه در طي 5 الي 7 روز بعد از گرفتن نمونه از بيمار آماده مي‌شود.

بعد از تهيه شدن باند، آن را بر روي زخم مي‌گذارند و باند سلولها را بر روي زخم بخش مي‌كند و يك لايه جديد منطقه آسيب ‌ديده بوجود مي‌آورد و بدنه باند بعد از رها كردن سلولها از روي زخم برداشته مي‌شود.

اين روش در درمان بيماران دچار سوختگي و همچنين بيماران با زخم ديابتي بسيار مؤثر بوده است.

اين روش اميدهاي بسياري را در درمان زخمها ايجاد خواهد كرد.