جام‌جم آنلاين: براساس اعلام سازمان جهاني بهداشت يك شكل غيرقابل درمان توبركلوزيس و ميكروب سل بسيار مقاوم به دارو در نقاط مختلف جهان از جمله امريكا، اروپاي شرقي و آفريقا ديده شده است.
به گزارش بي‌بي‌سي ، دكتر پل نان از سازمان جهاني بهداشت مي‌گويد عدم موفقيت روشهاي درماني موجود علت اصلي پديد آمدن اين ميكروب مقاوم است.
متخصصان توبركلوزيس در ژوهانسبورگ گردهم آمده‌اند تا درباره مقابله با اين مشكل جديد بحث كنند.
در حال حاضر به دليل تجويز داروهاي غلط و يا ناكافي بودن زمان درمان، بيماري سل سالانه جان بيش از يك ميليون نفر را در سراسر جهان مي‌گيرد.
توبركلوزيس با مقاومت چند دارويي كه شامل سويه‌هايي از اين ميكروب است كه حداقل به دو داروي اصلي سل مقاوم هستند ، موجب افزايش نگراني محققان شده است.
طبق ارزيابي سازمان جهاني بهداشت سالانه حدود 425000 مورد سل چند مقاومتي اكثرا در شوروي سابق ، چين و هند مشاهده مي‌شود.
درمان اين بيماري نيازمند بكارگيري داروهاي درجه دوم است كه سمي‌تر بوده ، مدت زمان بيشتري طول مي‌كشد تا اثر كنند و گرانتر هستند.
اما اكنون محققان مي‌گويند يك شكل كشنده‌تر اين باكتري‌ها نيز پديدار شده است.
ميكروب سل xdr شامل سويه‌هايي است كه نه تنها به داروهاي اصلي بلكه به سه يا تعداد بيشتري از شش گروه داروهاي رديف دوم مقاوم‌اند.اين مساله بيماري سل را غيرقابل درمان مي‌سازد.
محققان مي‌گويند به اين ترتيب به ميكروبي نزديك مي‌شويم كه هيچ دارو ، ابزار و سلاحي براي مقابله با آن وجود ندارد.
اين موضوع براي همه جهان نگران‌كننده است و سازمان بهداشت جهاني بايد با جديت به آن بپردازد.