دكتر مهشيد ناصحي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران و مديركشوري برنامه كنترل سل و جذام گفت: «در طول سال گذشته 100 هزار و 99 مورد ابتلا به سل در ايران گزارش شده است. از اين تعداد، 13 درصد موارد مليت غيرايراني دارند كه عمدتا افغان هستند اما در اين ميان بيماراني از عراق، آذربايجان و پاكستان نيز ديده مي‌شوند.» دكتر ناصحي افزود: «اگر بيماري سل به موقع تشخيص داده نشود، ممكن است به مرگ بيمار منجر شود. سال گذشته 7 درصد بيماران مسلول فوت كردند (به هر دليلي از قبيل سكته قلبي، تصادف، سل و...) كه 3 درصد از علل مرگ‌و‌مير اين بيماران به علت سل بوده است.» مدير كشوري برنامه سل و جذام ادامه داد: «برنامه كنترل سل برنامه‌اي قديمي است كه چند استراتژي را پيگيري مي‌كند؛ استراتژي‌آموزشي و اطلاع‌رساني به گروه‌هاي هدف و استراتژي‌ بيماريابي كه در واقع مربوط به گروه‌هاي پرخطر(زندانيان، ايدزي‌ها يا افرادي كه در تماس با بيماران شناخته‌شده به سل هستند) است.» وي ادامه مي‌دهد: «علاوه بر اين برنامه، كنترل سل به‌صورت فعال نيز انجام مي‌گيرد و نوع ديگر كنترل سل به صورت غيرفعال و مختص بيماراني است كه با علايم مشكوك مراجعه مي‌كنند.»

دكتر ناصحي با اشاره به استراتژي درمان و مراقبت از بيماران توضيح داد: «عمده درمان به صورت سرپايي و خدمات تشخيصي است زيرا تشخيص و درمان فرد مبتلا به سل، اصلي‌ترين راه پيشگيري در كل جامعه محسوب مي‌شود.» وي در مورد هزينه بيماران مبتلا به سل عنوان كرد: «هزينه درمان بيمار مبتلا به سل توسط دولت تامين مي‌شود و اين هزينه براي فرد مبتلا به سل معمولي 450 هزار تومان و براي سل مقاوم به درمان 30 ميليون تومان است.» عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران با تاكيد بر استراتژي پيشگيري گفت: «واكسيناسيون ب‌ث‌ژ در بدو تولد سال‌هاي طولاني است‌، انجام مي‌شود و از اشكال سخت بيماري مانند مننژيت سلي و مننژيت منتشر جلوگيري مي‌كند.»