جستجو در سایت توسط گوگل

نمایش نتایج 1 تا 2 از 2 مجموع

موضوع: سل استخوان و مفصل(اخبار و مقالات)

 1. #1
  دکتر سید حمید سجاد آفلاین است مدیر کل سایت
  تاریخ عضویت
  May 2004
  موقعیت
  تهران
  ارسالها
  11,981
  Blog Entries
  3

  پیشفرض سل استخوان و مفصل(اخبار و مقالات)

  آرتريت سلي
  در بريتانيا ميزان بروز آرتريت سلي( كه قبلا شايع بود) در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم احتمالا در اثر بهبود كلي استاندارد هاي زندگي و عرضه استرپ تومايسين و ساير داروهاي ضد سل.. كاهش قابل توجهي پيدا كرده است. پاستوريزه كردن شير و از بين بردن احشام آلوده.. تقريبا منجر به ريشه كني عفونت سل گاوي شده است. در برخي از كشور هاي آسيائي و آفريقائي.. هنوز
  عفونت سل شايع است و در حال حاضر مواردي از اين بيماري در ميان مهاجران اين كشور ها به بريتانيا ديده ميشوند.

  اگر چه در گذشته مفصلي كه با سل درگير ميشد تقريبا هميشهتخريب ميگرديد.. در حال حاضر با ابداع درمانهاي نوين.. در اغلب
  بيماراني كه بطور زود هنگام تحت درمان قرار ميگيرند ميتوان بهبود مناسب عملكرد مفصل را انتظارداشت.

  علت: آرتريت سلي در اثر عفونت مفصل با باسيل سل ( انساني يا بندرت گاوي) ايجاد ميشود. اين عفونت بطور شايع در اثر
  تماس با فرد ديگري كه مبتلا به سل ريوي باز است منتقل ميگردد.

  پاتولوزي:
  هيچ يك از مفاصل بدن مصون نيستند.. ولي مفاصلي كه اغلب درگير ميشوند عبارتند از: مفاصل بين مهره اي ستون فقرات
  توراسيك يا كمري و با شيوع كمتر.. هيپ و زانو. ارگانيسم ها از طريق جريان خون .. از كانون عفوني ديگري در بدن به مفصل ميرسند. پرده سينوويال در اثر واكنش التهابي سل بسيار ضخيم مي گردد. اين ضخيم شدگي حالت مشخصي دارد و همراه با ارتشاح
  سلولهاي گرد و سلول زانت است. غضروف مفصلي( به استثناي مواردي كه بيماري متوقف ميشود) بزودي تخريب ميگردد و استخوان واقع در زير آن نيز سائئيده ميشود. گاهي اوقات عفونت به جاي خود مفصل در استخوان مجاور شروع ميشود و از آنجا
  نيز با انتشار مستقيم به مفصل گسترش مي يابد. تشكيل آهسته آبسه( آبسه سرد يا مزمن در مقابل آبسه واضح كه ممكن است در عفونت چركزاي حاد رخ بدهد) خصوصيت شايعي محسوب مي شود. اغلب آبسه راه خود را به طرف سطح پوست پيدا ميكند.. و ممكن است در نهايت پاره شود. و سينوس سلي مزمن را تشكيل دهد. اين سينوس ممكن است مسيري را براي ورود ارگانيسم هاي عفوني ثانويه فراهم آورد.

  اگر بيمار قبل از تخريب غضروف مفصلي و استخوان بهبود يابد.. عملكرد مفصل تقريبا به حالت طبيعي بر ميگردد ولي اگر قبل از بهبود آسب مفصل يا استخوان رخ داده باشد.. ايجاد اختلالات دايمي( اغلب از دست رفتن كامل عملكرد مفصل) اجتناب ناپذير است.

  ويزگيهاي باليني:
  آبسه سلي در كودكان و برزگسالان جوان بيشترين شيوع را دارد. اغلب سابقه اي از تماس با بيمار مبتلا به سل ريوي فعال وجود دارد. در كل.. علائم عمده عبارتند از: درد.. تورم.. و اختلال عملكرد مفصل درگير. معمولا سلامت عمومي فرد نيز تا حدودي مختل ميشود. در معاينه باليني.. خصوصيات اختصاصي عبارتند از: افزايش گرماي پوست پوشاننده مفصل... تورم ناشي از ضخيم شدگي سينويال و محدوديت حركات در همه جهات. انجام حركات با فشار... منجر به درد تيز و القاي اسپاسم كنترل كننده مفصل تحليل ميروند. اغلب آبسه يا سينوس ديده مي شود. ممكن است ضايعه سلي ديگري در ساير نقاط بدن كشف شود.

  تصوير برداري:
  ويزگيهاي راديگرافيك: نخستين تغيير راديوگرافيك در آرتريت سلي.. كاهش منتشر تراكم در ناحيه نسبتا وسيعي از استخوان مجاور مفصل است. اگر بيماري در مراحل اوليه متوقف شود.. ممكن است تغييرات ديگري ديده نشوند.. ولي اگر بيماري پيشرفت
  كند فضاي غضروفي باريك مي گردد و استخوان واقع در زير آن سائيده ميشود. با بهبود بيماري.. استخوان هاي درگير.. دوباره
  سفت ميشوند..( يعني بتدريج كاهش تراكم محو مي شود و در نهايت.. تراكم استخوان به حالت طبيعي برميگردد)

  اسكن راديو ايزوتوپ استخوان: نشاندهنده افزايش برداشت ماده راديو ايزوتوپ در ناحيه مفصل درگير است.

  بررسي هاي آزمايشگاهي:
  در مرحله فعال بيماري.. سرعت رسوب گلبولهاي قرمز افزايش مي يايد. كاهش تدريجي سرعت رسوب گلبولهاي قرمز.. شاخصي از بهبود بيماري است. تست مانتو مثبت است و آسپيراسيون مفصل ممكن است منجر به خروج مقدار كمي مايع كدر شود. كه بندرت ميتوان ارگانيسم ها را در آن شناسائي كرد..ولي كشت اين مايع ممكن است خصوصيات سلي را اثبات كند. اغلب.. بررسي چرك بدست آمده از آبسه وجود باسيلهاي سل را آشكار مي سازد. بيوپسي پرده سينويال ضخيم شده..نشاندهنده خصوصيات
  بافت شناختي سل است.

  عوارض:
  عوارض آرتريت سلي عبارتند از:
  1- تشكيل سينوس
  2- ايجاد عفونت ثانويه از طريق مجراي سينوس
  3- انتشار بيماري به ساير قسمتهاي بدن
  ساير عوارض مختص قسمتهاي مختلف بدن هستند( به عنوان مثال ..كمپرسيون طناب نخاعي در اثر آبسه ناشي ازسل ستون فقرات)

  سير باليني:
  سير باليني بيماري عمدتا بستگي به شرايط زندگي بيمار و نيز سرعت شروع درمان و اثر بخشي آن دارد. تحت شرايط مطلوب
  .. درمان زود هنگام منجر به بهبود تدريجي بيماري و حفظ عملكرد مفيد يا حتي طبيعي مفصل ميشود ولي در حضور شرايط بد زندگي و بيماري واضح( همانند بسياري از كشور هاي شرقي) مفصل درگير ممكن است بطور وسيع يا كامل تخريب گردد.

  درمان:
  اصول درمان آرتريت سلي همانند همه موارد درگيري مفصلي است وعمدتا بر پايه داروهاي ضد باكتريائي استوار است.

  داروهاي ضد باكتريائي:
  در حال حاضر امكان انتخاب داروهاي ضد سل متععدي وجود دارد كه شامل ريفامپيسين.. ايزونيازيد..پيرازيناميد..اس ترپتومايسين..
  و اتامبوتول هستند. رزيمهاي درماني متفاوت هستند. تركيب رايج داروها عبارت است از: ريفامپيسين- ايزونيازيد- پيرازيناميد و در صورت نياز( بسته به مقاومت ارگانيسمها).. استرپتومايسين يا اتامبوتول. درمانداروئي بايد به مدت 9-6 ماه ادامه يابد. البته مصرف استرپتومايسين يا اتامبوتول( در صورت استفاده) دو ماه پس از درمان قطع ميگردد.

  آثار جانبي ناخواسته اين داروها.. بايد بدقت مورد بررسي قرار گيرند..( مخصوصا در مورد اتامبوتول كه ممكن است منجر به
  آتروفي عصب اپتيك گردد). عملكرد كبد بايستي در طي درمان مورد پايش قرار گيرد زيرا ممكن است ريفاميسين ايزونيازيد.. وپيرازيناميد.. براي سلولهاي كبدي مضر باشد. استرپتومايسين عيب ديگري نيز دارد كه لزوم تجويز آن به صورت داخل عضلاني است.

  درمان موضعي:

  درمان موضعي بسته به نوع مفصل درگير تفاوت ميكند. سل مفاصل بزرگ مانند هيپ يا زانو ممكن است در مراحل اوليه بيماري نيازمند دوره اي از استراحت در بستر باشد.. در حالي كه بيماران مبتلا به سل مفاصل كوچكتر( مخصوصا در اندامهاي فوقاني) ميتوانند تقريبا در تمام طول دوره درمان سرپا باشند. معمولا بي حركت كردن مفصل درگير با گچ يا آتل در مراحل اوليه بيماري براي تسكين درد وفراهم كردن شرايط مناسب براي بهبود وضعيت مفصل توصيه ميشود. عموما آتل بندي اندام.. بسته به شدت بيماري باي به مدت 4-2 ماه ادامه يابد. ضمنا آبسه ها بايد آسپيره شوند يا با جراحي تخليه گردند.

  اقدامات درماني بعدي بستگي به پيشرفت بيماري دارند. اگر غضروف و استخوان سالم مانده باشند.. و نشانه هاي موضعي التهاب همراه با كاهش سرعت رسوب گلبولهاي قرمز فروكش كنند.. چشم انداز بيماري خوب است و عملكرد اندام بطور پيشرونده اي بهبود مي يابد. با وجود اين اگر بيماري به قدريپيشرفت كند كه منجر به سائيدگي غضروف مفصلي و استخوان واقع در زير آن شود.. ممكن است دوره طولاني تري از بيحركتي مفصل ضروري باشد و خشك كردن مفصل ( معمولا با جراحي تبديل به هدف نهائي گردد. در بيماران انتخابي ممكن است انجام آرتروپلاستي..با جايگيزيني مفاصل بزرگتر.. پس از درمان ضد باكتريائي موفقيت آميز .. امكان پذير باشد. آرتروپلاستي جايگيزيني.. تنها بايد هنگاهي در نظر گرفته شود كه بيماري از نظر باليني حد اقل به مدت يك سال بدون علامت بوده و سرعت رسوب گلبولهاي قرمز( ESR) طبيعي باشد.

 2. #2
  دکتر سید حمید سجاد آفلاین است مدیر کل سایت
  تاریخ عضویت
  May 2004
  موقعیت
  تهران
  ارسالها
  11,981
  Blog Entries
  3

  پیشفرض

  سل ستون فقرات توراسيك يا كمري
  ( اسپونديليت سلي..بيماري POTT)


  سل اجسام مهره اي توراسيك يا كمري.. در گذشته يكي از شايعترين اشكال سل اسكلتي بود و هنوز هم در برخي از كشور هاي شرقي شايع است. اما در حال حاضر اين نوع عفونت در كشور هاي غربي بندرت ديده ميشود.
  پاتولوزي:
  عفونت سل.. در حاشيه قدامي جسم مهره اي و در نزديكي ديسك بين مهره اي نيز در مراحل اوليه بيماري درگير ميگردد. و سعت تخريب استخواني بطور گستر ده اي از موردي به مورد ديگر تفاوت ميكند. بطور شايع.. تخريب كامل يكي از ديسكهاي بين مهره اي همراه با تخريب نسبي دو مهره مجاور( اغلب در قسمت قدامي) رخ ميدهد. ولي ممكن است اين تغييرات به چند سگمان
  مهره اي گسترش يابند.. يا فقط به يك ديسك بين مهره اي محدود باشند. و هيچگونه نشانه اي از درگيري استخوان وجود نداشته باشد. كلاپس قدامي مهره هاي درگير.. منجر به كيفوز زا ويه دار ميشود.

  تشكيل آبسه بطور معمول رخ ميدهد. چرك ايجاد شده در ناحيه توراسيك.. در اطراف ستونفقرات جمع مي گردد و منجر به تشكيل آبسه پارا اسپاينال دوكي شكل ميشود. يا اينكه به طرف سطح در بين دنده ها راه پيدا مي كند.چرك ايجاد شده در قسمت
  تحتاني توراكس يا ناحيه كمري.. از پشت غلاف فاسيائي عضله پسواس به طرف پائئين حركت ميكند.. و عموما به كمپارتمان
  پشت فاسياي ايلياك راه پيدا ميكند.. و منجر به تشكيل آبسه اي قابل لمس در حفره ايلياك ميشود( آبسه پسواس). گاهي اوقات اين آبسه در قسمت خلفي يا ناحيه ران بوجود مي آيد. همانند اغلب موارد سل اسكلتي.. التهاب ايجاد شده شدت كمي دارد و به جاي سير حاد سير مزمني را نشان ميدهد. بنابراين اصطلاح آبسه سرد براي نشان دادن چركي شدن آهسته آبسه بكار ميرود.

  آثار ثانويه:
  آبسه يا توده حاوي بافت گرانولاسيون...به مجراي نخاع دست اندازي ميكند.. و ممكن است منجر به ايجاد تداخل با طناب نخاعي
  يا اعصاب نخاعي گردد. در موارد كيفوز شديد طولاني مدت.. گهگاه طناب نخاعي در اثر لبه استخواني موجود در محا دفرميته آسيب ميبيند.

  ويزگيهاي باليني:
  سل ستون فقرات توراسيك يا كمري.. در بزرگسالان جوان بيشترين شيوع را دارد. ممكن است يك يا چند مورد از علائم زير وجود داشته باشد:
  1- كمر درد
  2- سفتي پشت
  3-دفرميتي قابل مشاهده پشت( كيفوز)
  4- تورم موضعي ( آبسه)
  5- ضعف پاها يا اختلال عملكرد احشائي در اثر درگيري طناب نخاعي
  در معاينه باليني بيماراغلب بد حال بنظ ميرسد..ممكن است نوعي كيفوز زاويه دار قابل مشاهده يا قابل لمس وجود داشته باشد. در لمس محكم يا دق مهره هاي درگير.. حساسيت موضعي كشف ميشود. همه حركات ستون فقرات.. بطور قابل توجهي محدود ميشوند وهنگاهي كه بيمار سعي در حركت دادن ستون فقرات خود ميكند.. عضلات ستون فقرات به حالت اسپاسم حفاظتي در مي آيند. گاهي اوقات آبسه اي بر روي ديواه توراكس و يا در پهلو .. حفره ايلياك يا قسمت فوقاني ران يافت ميشود. ممكن است نشانه هاي كمپرسيون طناب نخاعي( پاراپلزي POTT).. يا ضايعه ريشه هاي عصبي وجود داشته باشند. اغلب ضايعات سلي در ساير نقاط بدن تظاهر پيدا ميكنند.

  تصوير برداري:
  در بررسي راديوگرافيك..زودرس ترين علامت..باريك شدگي فضاي بين مهره اي و استئوپرز موضعي مهره هاست.سپس معمولا تخريب استخوان در حاشيه قدامي يك يا چند جسم مهره اي رخ ميدهد و منجر به كلاپس قدامي و بروز دفرميته گوه اي شكل مهره هاي درگير ميشود. تقريبا هميشه سايه اي از يك آبسه مشاهده مي گردد.. اين سايه در ناحيه توراسيك به صورت سايه پارااسپاينال دوكي شكل ديده ميشود. و در ناحيه كمري با بيرون زدگي خاجي حاشيه پسواس( معمولا در يك طرف مشخص ميشود. در مرحلخ بهبود بيماري.. حاشيه استخوانها در ناحيه تخريب يافته واضحتر ميشود و استخوانها تراكم طبيعي خود را باز مي يابند. آبسه ايجاد شده ممكن است كلسيفه شود. تصوير برداري با روزنانس مغناطيسي(MRI)... در نشان دادن هر چه واضحتر بافتهاي نرم( مخصوصا اگر علايم اختلال عملكرد طناب نخاعي وجود داشته باشند) مفيد است. سونوگرافي در تعيين وسعت آبسه مفيد واقع مي شود.

  بررسي هاي آزمايشگاهي:
  سرعت رسوب گلبولهاي قرمز.. در مرحله فعال بيماري افزايش مي يابد. تست مانتو مثبت است. گاهي اوقات ميتوان باسيلهاي سل را ازچرك آسپيره شده جدا كرد.

  تشخيص:
  عفونت سل را بايد از موارد زير افتراق داد:
  1- ساير علل كمر درد كه با تخريب موضعي استخوان يا كيفوز همراه هستند( اسپونديليت چركزاي غير اختصاصي.. اسپونديليت آنكيلوزان... تومور هاي نخاعي.. كمپرسيون مهره اي CALVE (گرانولوم ائوزينو فيليك)...شكستگي كپرسيوني قديمي
  2- ساير علل اختلال طناب نخاعي يا ناحيه دم اسب( پرولاپس ديسك بين مهره اي و تومور هاي ستون فقرات)

  ويزگيهاي تشخيصي مهم عبارتند از : سابقه تماس با فرد مبتلا به سل يا سابقه سلي قبلي.. محدوديت همه حركات ستون فقرات در اثر اسپاسم عضلاني حفاظتي.. تشكيل آبسه.. تغييرات راديوگرافيك اختصاصي( شامل تخريب يكي از ديسكهاي بين مهره اي كه در موارد تومور ستون فقرات بطور معمول رخ نميدهد و در بيماري CALVE نيز قابل توجه نيست).. و افزايش سرعت رسوب
  گلبولهاي قرمز

  عوارض:
  عوارض سل ستون فقرات توراسيك يا كمري عبارتند از:
  1- سينوس ترشحي مزمن
  2- عفونت سلي ساير اعضاي بدن مانند پرده هاي مننز..كليه ها يا ريه ها..
  3- تداخل با طناب نخاعي و ايجاد ضعف يا فلج اندامهاي تحتاني با يا بدون اختلالات حسي يا اختلال در عملكرد مثانه و روده(
  پاراپلزي pott)

  پاراپلزي ممكن است بصورت زودهنگام( در طي مرحله فعال بيماري) رخ دهد..كه معمولا ناشي از فشارچرك يا بافت گرانولاسيون است و يا اينكه سالها پس از بهبود بيماري بوجود آيد كه در اين صورت معمولا در اثر امپدانس مكانيكي طناب نخاعي است كه در راس كيفوز.. بصورت تيز زاويه دار مي شود( پاراپلزي با شروع تاخيري)

  پيش آگهي:
  در اغلب موارد چشم انداز بيماري خوب است.. به شرط اينكه استفاده از داروهاي موثر ضد سل بطور زود هنگام شروع شود.در تعداد كمي از موارد.. كيفوز دائمي شديدي بوجود مي ايد.. همچنين در موارد كمي خطر مرگ( ناشي از انتشار عفونت به ساير اعضا يا عوارض فلج).. وجود دارد. پيش آگهي بيماري در برخي از كشور هاي آسيائي و آفريقائي بد ااست. در برخي از اين كشور ها در مقايسه با بريتانيا....آمريكاي شمالي و جنوبي( كه بيماري در آنها خفيف است و به درمان پاسخ ميدهد).. بيماري بطور آشكارتري رخ ميدهد.

  درمان:
  در حال حاضر.. درمان سل ستون فقرات.. عمدتا به علت اثر بخشي داروهاي ضد سل.. در مقايسه با گذشته بيشتر به صورت سرپائي صورت ميگيرد. امروزه درمان سل ممكن است تنها مستلزم اقامت كوتاهي در بيمارستان باشد.. و در واقع.. اغلب بصورت كاملا سرپائي صورت ميگيرد..در مان بيماري بسته به طبيعت ضايعه بوجود آمده و امكانات در دسترس ممكن است بصورت نگهدارنده يا از طريق جراحي صورت گيرد.

  در مان نگهدارنده:
  در مان نگهدارنده عمدتا متكي بر استفاده از عوامل ضد سل است كه به مدت 12- 9 ماه و به صورت بي وقفه ادامه مي يابد.
  درمان موضعي ستون فقرات ممكن است نخست با استفاده از زاكت گچي يا كرست تقويت شده( براي تسكين درد) صورت گيرد..
  اما در بسياري از مراكز هيچ گونه حمايتي از پشت بيمار صورت نميگيرد. به محض اينكه درمان بيماري شروع شد.. بيمار تشويق ميشود تا بلند شود و قدم بزند. درمانهاي كمكي ممكن است در برخي از حالات( عمدتا براي تخليه آبسه صورت گيرد)
  ضرورت پيدا كند.

  1- آبسه هاي سطحي بايد آسپيره شوند يا با انجام برش كوچك و سپس بخيه زدن فوري زخم.. تخليه گردند.
  2- آبسه هاي پاراسپاينال ناحيه توراسيك را ميتوان از پشت و با برداشتن سرو گردن دنده ها و زوايد عرضي مجاور آ“ها تخليه كرد..( كوستوترانسوركتومي)

  با استفاده از اين روشهاي درماني... ميتوان بهبود رضايت بخش بيماري را در تعداد زيادي از بيماران انتظار داشت اما درجاتي از كيفوز همچنان باقي ميماند.

  درمان جراحي:
  درمان جايگزين ديگر.. جراحي تهاجمي است كه در سال 1960 توسط hodgson. و همكاران( از هنگ كنگ) توصيه شد.اين اقدام ممكن است منجر به بهبود سريعتر بيماري شود.قسمت درگير ستون فقرات از ناحيه جلو نمايان ميگردد و همه استخوانهاي مبتلا برداشته مي شوند. سپس شكاف ايجاد شده با گرافتهاي استخواني پر ميشود. عوامل ضد باكتريائي كمكي نيز تجويز ميشود. با استفاده از اين روش... مدت درمان كوتاه تر ميشود و اغلب ميتوان از بروز كيفوز پيشگيري كرد يا كيفوز بوجود آمده را اصلاح نمود.

  بهبود پاراپلزي:
  اگرپاراپلزي بوجود آمده در اثر كمپرسيون طناب نخاعي.. پس از شروع درمان ضد باكتريائي بهبود سريعي را نشان ندهد.. بايد با انجام جراحي فشار وارد شده به مجراي نخاع را برطرف كرد. گاهي اوقات.. تنها با انجام كوستو ترانسورسكتومي.. مخصوصا اگر آبسه پارااسپاينال عامل اصلي بروز كمپرسيون باشد.. ميتوان فشار وارد شده به مجراي نخاع را برطرف كرد. تخليه كامل چرك.. بافتهاي نكروتيك..و استخوانهاي مبتلا از ناحيه پوشش(theca).. ستون فقرات ازطريق رويكرد قدامي يا از مسير خارجي( بصورت برداشتن يكطرفه پايكهاي سه يا چهار عدد از مهر ها... روش قابل اعتماد تريبراي رفع فشار از مجراي نخاع
  است.

  ارزيابي بهبود بيمار:
  نشانه هاي فروكشي بيماري عبارتند از: سلامت عمومي خوب.. كاهش سرعت رسوب گلبولهاي قرمز.. و توقف روند تخريبي
  استخوانها و سفت شدن حاشيه هاي استخواني( كه در راديوگرافي ديده ميشود)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

قوانین ارسال

 • نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید
 • نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • نمی توانید نوشته خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات متنی
گیفت کارت
تبلیغات در ایران سلامت