در گزارش سازمان جهاني بهداشت تاكيد شد: دولت‌ها بيشتر براي مقابله با سل تلاش كنند
سازمان جهاني بهداشت در گزارش جديدي تاكيد كرد كه تمام دولت‌ها بايد براي مبارزه با بيماري سل، تلاش‌ها و اقدامات خود را افزايش دهند.
به گزارش سلامت نیوز فرهان حق ـ سخنگوي سازمان ملل ـ در اين باره خطاب به خبرنگاران، گفت: يافته‌هاي اين گزارش تاييد مي‌كند كه اگر سازمان جهاني بهداشت بهترين و مناسب‌ترين تلاش‌هاي خود را انجام دهد و دولت‌ها هم بودجه و تعهد كافي را در اين خصوص ارائه كنند، آن وقت مي‌توان اپيدمي سل را متوقف كرد.

به گفته دكتر فرهان، گزارش جديد سازمان جهاني بهداشت با عنوان «گزارش جهاني كنترل سل 2010» فراگيرترين گزارشي است كه تاكنون درباره اين بيماري كشنده ارائه شده است.

در اين گزارش نه تنها از بيشترين اطلاعات موجود و به روز استفاده شده، بلكه همچنين اطلاعات آنلايني را براي 212 كشور و سرزمين مختلف در سراسر جهان ارائه مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري شينهوا، سخنگوي سازمان ملل متحد تاييد كرد كه اين گزارش نشان دهنده پيشرفت در زمينه مقابله با بيماري سل است.

طبق آمار اين سازمان، از سال 1995 بيش از 40 ميليون بيمار مبتلا به سل معالجه شده‌اند و شش ميليون بيمار هم از مرگ نجات يافتند، اما اين موفقيت‌ها هنوز خيلي دورتر از هدف نهايي است، چون در حال حاضر دو ميليون نفر سالانه بر اثر اين بيماري جان خود را از دست مي‌دهند.