بررسي‌هاي جديد تاييد كرده است كه خطر ابتلا به سرطان ريه در بيماران مبتلا به سل بيشتر است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، متخصصان دانشگاه پزشكي چين و بيمارستان تايوان به طور متنوع و اتفاقي يك ميليون بيمار را انتخاب كردند كه تحت برنامه بيمه سلامت ملي اين كشور قرار داشتند. تمام بيماران از سن 20 سال به بالا انتخاب شده بودند در بين سالهاي 1998 تا 2000 بيماري سل در آنها تشخيص داده شده بود.

به گزارش روزنامه واشنگتن پست، نتايج بررسي‌ها نشان داد كه بيماران مبتلا به سل 9/10 برابر بيشتر از افرادي كه سل نداشتند به سرطان ريه دچار شدند.

دكتر چي - يي چن يكي از متخصصان در اين آزمايشات تاكيد كرد: به خوبي آشكار است كه كشيدن سيگار يكي از مهمترين فاكتورهاي ابتلا به سرطان ريه است اما اين بررسي جديد نشان مي‌دهد كه سابقه ابتلا به سل هم مي‌تواند فاكتور تعيين كننده‌اي در اين زمينه باشد به طوري كه مبتلايان به سل بيشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان ريه هستند. از سوي ديگر براي بيماران سلي كه درعين حال با بيماري مزمن ريوي بازدارنده دست به گريبان هستند خطر ابتلا به سرطان ريه تقريبا 16 برابر افزايش مي‌يابد.

اين يافته در مجله «اونكولوژي توراسيس» به چاپ رسيده است.