گروهي از متخصصان اسپانيايي و آمريكاي لاتين موفق به توليد دو نوع تركيب آهن مصنوعي شده‌اند كه جلوي رشد ميكروب سل را مي‌گيرند.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» ايسنا، اين متخصصان مي‌گويند: تركيبات جديد از آنجا كه ميزان سم زايي‌شان در سلول‌هاي پستانداران پايين است، لذا مي‌توان در آينده از آن‌ها به عنوان سلاحي براي مقابله با باكتري سل در بيمارستان‌ها و تركيبات دارويي استفاده كرد.

متخصصان دانشگاه‌هاي ناوارا در اسپانيا، دي لاريپابليك در اوروگوئه، سائوپائولو در برزيل و دي لاپلاتا در آرژانتين موفق به ساخت اين دو تركيب مصنوعي آهن شده‌اند.

اين يافته در مجله «بيوشيمي اين ارگانيك» منتشر شده است.

به گزارش مجله فيزورگ، در ساخت دو تركيب جديد از اتم‌هاي آهن براي پيوند دادن مولكول‌هاي ارگانيك استفاده شده كه تركيبات باكتري‌ كش را شكل مي‌دهند. اين مولكول‌هاي ارگانيك در دانشگاه ناواراي اسپانيا ساخته شده‌اند.

بر اساس اين گزارش، بيماري عفوني سل سالانه جان بيش از يك ميليون نفر را در سراسر جهان مي‌گيرد و گونه‌هاي مختلفي از باكتري «مايكوباكتريوم» به ويژه‌ نوع ام . توبركلوسيز، عامل بروز اين بيماري هستند.

طبق پيش‌بيني‌ سازمان جهاني بهداشت، ظرف 20 سال آينده با روند فعلي 30 ميليون نفر به بيماري سل مبتلا خواهند شد.