ايرنا: مطالعات پژوهشگران مرکز تحقيقات روانپزشکي و روانشناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران نشان مي??دهد، گياه زعفران در کاهش اختلالات پيش از قاعدگي ( سندرم pms) بسيار موثر است.

دکتر شاهين آخوندزاده پژوهشگر طرح تحقيقاتي اثرات درماني زعفران در افسردگي و آلزايمر، گفت: «اين مطالعه بر روي 48 زن متاهل در سنين 22 تا 40 سالگي که به نشانگان پيش قاعدگي در حد متوسط تا شديد مبتلا بودند، انجام شده است.»

وي افزود: «نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که استفاده از کپسول زعفران در اين زنان به ميزان 44 درصد در کاهش اختلالات اين نشانگان در آنها موثر بوده است.»

دکتر آخوند زاده خاطرنشان کرد:«فرايند توليد کپسول زعفران ايراني هم اکنون در مرحله اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي است و به محض دريافت مجوز ، توليد آن توسط يک شرکت داروسازي داخلي انجام مي شود.»

وي يادآور شد:«زناني که داراي سندرم پيش از قاعدگي هستند دچار اختلالاتي از جمله اختلالات گوارشي، افسردگي ، اضطراب و دردهاي عضلاني مي?شوند به گونه اي که علايم اين نشانگان بر روي عملکرد روزانه آنها تاثير منفي مي گذارد.»

برگزيده دوازدهمين جشنواره ابن سينا گفت: «معمولا زنان تحصيل کرده بيشتر از ساير زنان متوجه ابتلا به اين سندرم مي?شوند و براي درمان به پزشک مراجعه مي کنند.»