سلامت داروهای گیاهی ترك اعتیاد مورد تایید نیست

یك متخصص داروهای گیاهی گفت: در برخی از عطاری ها، داروهای گیاهی با عنوان ترك اعتیاد و دخانیات به فروش می رسد در حالی كه سلامت این داروها مورد تایید نیست.

فراز مجاب در گفت و گو با ایرنا با اعلام اینكه فروش این داروها در عطاری ها بدون دریافت مجوز از وزارت بهداشت صورت می گیرد، افزود: در مصرف این گونه داروها كه در عطاری ها عرضه می شود یك نوع نگرانی وجود دارد چرا كه این داروها دارای دوزهایی از تریاك است.

این متخصص داروهای گیاهی اضافه كرد: براساس بررسی و آزمایش های صورت گرفته بر روی برخی از این داروها، دوزهایی از تریاك در این داروها دیده شد.مجاب اضافه كرد: از آن جایی كه این داروها دارای دوز كمتری از تریاك هستند، گفته می شود كه منجر به ترك اعتیاد در افراد می شود در حالی كه چنین نیست.وی ادامه داد: این در حالی است كه در برخی از این داروها میزان دوز تریاك مشخص نیست و شاید این میزان بیشتر از حد نیز باشد.مجاب با بیان اینكه هیچ دارویی منجر به ترك اعتیاد در فرد نمی شود، گفت: افراد برای ترك اعتیاد باید به كلینیك های معتبر و مجاز ترك اعتیاد كه دارای مجوز هستند، مراجعه كنند و با دارو درمانی صحیح، مطمئن و علمی اعتیاد خود را ترك كنند.