براي نخستين بار در كشورمان صورت گرفت

ساخت داروهاي ضدافسردگي و آلزايمر با زعفران

جام جم آنلاين: پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي تهران براي نخستين بار در كشور و پس از 10 سال پژوهش بر روي گياه زعفران، دو دارو براي درمان افسردگي و آلزايمر ساختند.

پژوهشگر طرح تحقيقاتي اثرات درماني زعفران در افسردگي و آلزايمر روز شنبه در گفتگو با ايرنا با اعلام اين خبر اظهارداشت : اين داروها با نام تجاري «سافرومود» جهت ضد افسردگي و «سافروتين» براي درمان آلزايمر تا نيمه نخست امسال توليد و به بازار عرضه مي شود.

دكتر شاهين آخوند زاده افزود: گياه زعفران در دو مطالعه كارآزمايي باليني براي آلزايمر مورد آزمايش قرار گرفته است كه مطالعه نخست بر روي حدود 30 بيمار و به مدت 16 ماه و در مرحله دوم بر روي حدود 40 بيمار به مدت 22 ماه آزمايش شد.

آخوند زاده گفت : زعفران در مرحله نخست با دارونما مقايسه شد و در مرحله دوم نيز با داروي اصلي درمان آلزايمر (دونپزيل) تحت آزمايش قرار گرفت كه تفاوتي بين اثرات زعفران و داروي دونپزيل مشاهده نشد كه نتايج اين مطالعه در دو مجله معتبر اروپايي و آمريكايي نيز به چاپ رسيد.

وي گفت: در زمان حاضر مجوز ساخت و توليد داروهاي ايراني ضد افسردگي و آلزايمر ساخته شده از زعفران از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي گرفته شده است.

برگزيده دوازدهمين جشنواره ابن سينا و استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران خاطرنشان كرد: قرار است داروهاي زعفراني ايراني در قالب كپسول وارد بازار شوند.

دكتر آخوندزاده افزود: گياه زعفران يك گياه ايراني است و در كتاب قانون اين سينا نيز به خاصيت هاي اين گياه از جمله خاصيت ضد افسردگي ، روشن كننده پوست و تقويت كننده بينايي چشم اشاره شده است.

وي گفت: دانشكده داروسازي علوم پزشكي مشهد نيز بر روي اين گياه ايراني در رابطه با خواص ضد افسردگي آن پژوهش هايي بر روي حيوانات انجام داده است و كارآزمايي بر روي انسان نيز در دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شده است.

دكتر آخوندزاده كه نتيجه تحقيقاتش در خصوص رابطه گياه زعفران و كاهش ميزان افسردگي در كتاب هاي روان پزشكي به عنوان يك مرجع شناخته شده است، گفت: براي نخستين بار فرانسوي ها دارويي از اين پژوهش ايراني براي درمان افسردگي با نام «سافروميل» در سال 2008 ساخته و وارد بازار دارويي كرده اند.

اين پژوهشگر دانشگاه علوم پزشكي تهران اظهار داشت: اين براي نخستين بار است كه يك دارو با مطالعات ايراني وارد فارماكوپه يا فهرست دارويي اروپا شده است.