دکتر سيداحسان بيکايي

کولر، جان يک فوتباليست را گرفتکولر آبي سيستم ساده‌اي دارد. يک موتور پمپ ساده که آب را روي پوشال‌ها مي‌ريزد و يک موتور ديگر که با قدرت پره‌ها را مي‌چرخاند اما همين سيستم ساده گاهي مي‌تواند تبديل به يک وسيله کشنده شود...


آب رساناي الکتريسيته است و کولر آبي مي‌تواند با يک اتصال کوچک تبديل به محفظه‌اي آهني شود که آب و برق را با هم آشنا مي‌کند. هر سال تابستان اخبار ناراحت‌کننده‌اي از حوادث منجر به مرگ‌ومير به خاطر برق‌گرفتگي با کولر آبي به گوش مي‌رسد. دوم مرداد سال گذشته يک پيرمرد 78 ساله در جنوب تهران موقع تعمير کولر آبي خانه‌اش جان خود را از دست داد. ارديبهشت امسال هم در روستاي بيدشهر يک کودک 9 ساله به خاطر تماس با کولر آبي که دچار اتصال شده بود به خاطر برق گرفتگي جان باخت. حوادثي از اين قبيل زيادند.
اما معروف‌ترين مرگ در اثر برق‌گرفتگي با کولر آبي در تابستان سال گذشته اتفاق افتاد که فريبرز مرادي، فوتباليست سال‌هاي قبل تيم پرسپوليس و تيم ملي هنگامي که کولر آبي خانه‌اش را در شهريار تعمير مي‌کرد، دچار برق گرفتگي شد و در سن 44 سالگي جان خود را از دست داد.

هفته نامه سلامت