سركيسه كردن با ‌آبميوه هاي مسموم
▲تابستان داغ سرقت‌هاي تگريشگرد سارقان آبميوه اي بسيار ساده و پيش پا افتاده است. تزريق ماده بيهوش كننده به داخل يك خوراكي
‌حامد فراهاني
تابستان كه برسد، كار و كاسبي دزدهاي آبميوه اي هم سكه مي شود. در گرماي تابستان نمي‌شود آدم تشنه و خسته‌اي را پيدا كرد كه تعارف يك نوشيدني خنك يا بستني را رد كند، سارقان آبميوه‌اي اين را خوب مي‌دانند و به اين شكل است كه هر نوشيدني اي در دست آنها مي‌تواند تبديل شود به طعمه‌اي براي سرقتي چرب و نرم ، سرقت خودرو ، پول و وسايل همراه آدم‌ها و حتي آزار و اذيت جنسي....
هنوز به گرم‌ترين روزهاي تابستان نرسيده ، آمار شكايت‌ها در دادسراي جنايي و آگاهي تهران كولاك كرده است. ‌هر روز چند مالباخته شكمو كه نتوانسته اند در مقابل وسوسه يك آبميوه تگري و يا دوغ خنك مقاومت كنند، براي شكايت از سارقاني كه خبرنگاران‌‌حوادث ‌به‌آنها‌ سارقان آبميوه‌اي نام داده ا ند ، به اين دادگاه مي آيند.
هفته گذشته تنها در يك مورد دستگيري سارقي در ترمينال جنوب تهران ، وي به بيش از 500 فقره سرقت از رانندگان خودروهاي مسافركش، مسافران خسته و كوفته شهرستاني و جوان‌هاي ساده اي كه در پارك‌ها و يا سينما آنها را به دام انداخته بود اعتراف كرد.

سارقان آبميوه اي
شگرد سارقان آبميوه اي بسيار ساده و پيش پا افتاده است. تزريق ماده بيهوش كننده به داخل يك خوراكي، برقراري ارتباط با يك غريبه و سپس گرم گرفتن با اين بنده خدا و حرف زدن از سياست با چند تا بدو بيراه گفتن به اين و آن و باز كردن سفره دل و دست آخر هم تعارف نوشيدني و يا خوراكي مسموم؛ كار تمام است ، طعمه به دام افتاد ..... كافي است چند لحظه‌اي اين طعمه را دنبال كني تا بتواني جيبش را بزني و وسايلش را به سرقت ببري .....
وسايل كاري مجهز با خلاقيت
سارقان آبميوه اي آدم‌هاي خلاق و زرنگي هستند، آنها هر روز و حتي هر ساعت مي توانند مدل وسايل كاري شان را عوض كنند، زماني با تعارف آبميوه ، يك دوغ محلي خنك، يك ليوان نوشابه خانواده كه نمك ندارد ، يك استكان چاي لب سوز ، .... و خلاصه هر چيزي كه بشود مسمومش كرد و داد به خورد خلايق شكمو، آنها را بيهوش مي‌كنند و اموالشان را به سرقت مي‌برند‌....
متاسفانه برخي از آنها اعتقادات نيز سوء استفاده مي كنند و با دادن خوراكي هايي كه شما فكر مي كنيد نذري هستند مانند شربت و يا حتي غذاهايي مثل شله زرد و .... اقدام به سرقت مي كنند .

مخ زن‌هاي 20
شايد همين حالا‌ كه اين گزارش را مي‌خوانيد، با خودتان بگوييد مالباختگان اين سرقت‌ها ‌عجب آدم‌هاي شكمويي هستند، اما اگر من و شما هم براي اين سارقان طعمه دندان گيري به حساب بياييم ،‌بدون برو برگردد، فريبمان مي‌دهند. آنها آدم‌هاي زبان بازي هستند كه مي توانند خيلي راحت رفاقتشان را ثابت كنند و در طي 10 يا 20 دقيقه طوري مخ ما را توي فرغون بريزند كه فكر كنيم انگار رفاقت صدساله با آنها داريم و وقتي آبميوه‌اي يا خوراكي ديگري را تعارف مي‌كنند و به رسم ايراني‌ها مي‌گويند نمك ندارد، ما هم يك نفس آن را سر بكشيم. برخي از آنها هم وقتي بفهمند آدم‌هاي خجالتي‌اي هستيم طوري كنه مي شوند و مثل ضبط صوت مدام تكرار مي كنند كه نمك‌گير نمي‌شوي يا اينكه تويش داروي بيهوشي نريخته‌ايم و چند لحظه بعد كم كم چشم‌هايمان هم مي‌رود و خواب به سراغ مان مي آيد. 10 يا 15 ساعت بعد در كنار خيابان- البته اگر زنده ‌مانده‌ باشيم- ‌از‌خواب ‌بيدار مي‌شويم و تازه آن‌وقت است كه مي فهميم آن خوراكي واقعا نمك نداشته و داروي بيهوشي داشته است .

رانندگان و مسافران طعمه هاي اصلي
تابستان است و علاوه بر گرمي هوا ، افزايش مسافرت‌ها نيز به افزايش سارقان آبميوه‌اي كمك مي كند، حالا آنها در همه جاي كشور و به ويژه در مناطق تفريحي پراكنده شده‌اند ، سواحل زيباي شمال، مشهد،‌اصفهان ، تهران و‌...‌ .روش كارشان هم خيلي ساده است، وقتي شما كنار خيابان توقف كرده ايد و يا چادر زده ايد ، سر صحبت را باز مي كنند و مي گويند كه محلي هستند و مي توانند در خدمتتان باشند و يا اينكه مثل شما مسافرند و بعد تعارف به چاي ، آبميوه و... راستي چه كلاه بزرگي روي سرتان است.

نخوريد فقط همين !
اگر چه پيشگيري از بسياري از سرقت‌ها راه‌حل‌هاي هزينه‌بر و دشواري دارد ،‌خوشبختانه جلوگيري از موفقيت سارقان آبميوه اي بسيار ساده است و آن هم فقط نخوردن چيزي است كه آنها تعارف مي كنند.
‌اگر چند لحظه در حال تشنگي مقاومت كنيد و شكمتان را نگه داريد، مطمئن باشيد هيچ اتفاقي نمي‌افتد. اگر بتوانيد در برابر وسوسه نوشيدن و خوردن اين خوراكي ها و تعارف‌هاي زياد مقاومت كنيد و به صورتي از آن فرار كنيد، همه چيز به خوبي و خوشي مي گذرد.
معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران با اشاره به افزايش استفاده از داروي بيهوشي در قالب آبميوه، ساندويچ و... مي گويد: <متاسفانه استفاده از مواد بيهوشي براي سرقت و ربودن اموال مردم به خصوص مسافران شهرستاني در ترمينال‌ها و اطراف اين قبيل مكان‌ها زياد شده است.> وي مي افزايد: <متاسفانه آبميوه هاي پاكتي هم براي مردم به دردسر تبديل شده و سارقان با تزريق ماده بيهوشي به داخل اين آ‌بميوه‌ها، آن را به مسافران شهرستاني و طعمه‌هايشان مي‌دهند و با تعقيب طعمه، وقتي وي در جايي به خواب رفت، اموال او را به سرقت مي‌برند، بنابراين از مسافران مي خواهيم هيچ خوراكي را از افراد ناشناس قبول نكنند و در صورتي كه وجوه نقدي يا اموال باارزش همراه دارند از خوابيدن در پارك‌ها، بوستان‌ها و نمازخانه‌ها خودداري كنند.>

هفته نامه سلامت