ديلي‌تلگراف: تحقيقات جديد نشان مي‌دهد مغز ما اطلاعات قديمي خود را پاک مي‌کند تا جا براي اطلاعات جديد فراهم شود. تحقيقات جديد نشان مي‌دهد که موادشيميايي در مغز انسان به طور فعال حافظه کوتاه‌مدت را پاک مي‌کنند و زماني که مغز ما به يکباره با حجم انبوهي از اطلاعات روبه‌رو مي‌شود، ميزان فعاليت اين مواد افزايش پيدا مي‌کند.

يي‌ژونگ از دانشگاه سينگوآ در پکن که اين تحقيقات را انجام داده است در اين باره گفت: «ياد گرفتن، شکل‌گيري بيوشيميايي حافظه را فعال مي‌کند. مغز ما نياز دارد اطلاعات قديمي خود را حذف کند تا جا براي اطلاعات جديد پيدا شود. ما متوجه شديم فراموش کاري قسمتي از فعاليت حافظه انسان است.»

اين يافته‌ها به دانشمندان کمک خواهد کرد تا متوجه شوند مغز انسان چگونه اطلاعات را در حافظه ذخيره مي‌کند. خاطرات توسط پروتئيني در بدن به نام Rac حذف مي‌شوند. زماني که فعاليت اين پروتئين متوقف مي‌شود، مغز اطلاعات را براي مدت بسيار طولاني‌تري در خود ذخيره مي‌کند. زماني که شما سعي مي‌کنيد مقدار زيادي از اطلاعات را به يکباره به ذهن خود بسپاريد، Rac با سرعت بيشتري توليد مي‌شود تا با پاک کردن اطلاعات فضاي بيشتري را براي اطلاعات جديد فراهم کند.