متخصصان علوم پزشكي دانشگاه كارلوس آلبيزو در ميامي (آمريكا) با انجام آزمايش جديدي دريافتند كه بدنيا آوردن بچه باعث تقويت حافظه مادر مي‌شود.

به گزارش سرويس سلامت ايسنا،‌ اين آزمايشات تاييد مي‌كند مادران در مقايسه با زناني كه فرزندي ندارند بهتر مي‌توانند اطلاعات محيط اطراف خود را درك كرده يا به ياد بياورند.

به نوشته روزنامه ديلي ميل، مليسا سانتياگو كه سرپرستي اين مطالعه را در دانشگاه كارلوس آلبيزو برعهده داشته تاكيد كرد: اين يافته، باور غلط عمومي را مبني بر اينكه بچه دار شدن باعث ضعف حافظه و عملكردهاي ذهني مي‌شود به چالش مي‌كشد و آن را نقض مي‌كند.

دكتر سانتياگو و دستيارانش با تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به نخستين بارداري در 35 مادر كه فرزندانشان بين 10 تا 24 سال داشتند و مقايسه اين مادران با 35 زن ديگري كه هرگز بچه دار نشده بودند به نتايج فوق دست يافتند.

جزئيات اين يافته در نشست انجمن روانشناسي آمريكا ارائه شده است.