يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد: حافظه‌اي كه خوب كار مي‌كند و عملكرد مطلوبي دارد، مي‌تواند كليد داشتن يك زندگي شاد و موفق باشد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ‌دكتر تريسي آلووي، محقق دانشگاه استرلينگ در اسكاتلند و دستياران وي دريافته‌اند: افرادي كه حافظه كاري قوي‌تر و كارآمدتر دارند خوشبين‌تر بوده و اعتماد به نفس بيشتري دارند. به همين نسبت درصد نااميدي و بدبيني در افرادي كه حافظه ضعيف‌تري دارند، بيشتر است.حافظه كارآمد و خوب به معني توانايي به خاطر آوردن و پردازش اطلاعات به طور همزمان است.

اين پژوهش نشان مي‌دهد: اشخاصي كه حافظه كاري قوي‌تري دارند معمولا از شغل‌ها و رابط بهتري نيز بهره‌مند هستند.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، اين تحقيق روي 1200 داوطلب در گروه سني پايان دوره نوجواني تا سن 60 سالگي با انجام مجموعه‌اي از تست‌هاي روانشناسي و ارائه پرسشنامه‌هاي متعدد انجام شد.

دكتر آلووي تصريح كرد: ما متوجه شديم كساني كه حافظه كاري بهتري دارند، خوشبين‌تر بوده و به زندگي اميدوارترند و همچنين براي مقابله با مشكلات اعتماد بيشتري دارند و بهتر با شرايط زندگي خود را سازگار مي‌كنند.

اين تحقيق در فستيوال علوم انگليس در دانشگاه‌ آستون ارائه شده است.