بیماری آلزایمر نوعی اختلال مغزی است كه سبب بروز اختلال در حافظه، تفكر، قضاوت، زبان و سایر كاركردهای عصبی ودر پی آن تغییر در رفتار و شخصیت فرد می شود و فراموشكاری عادی سالمندی،‌ با این بیماری متفاوت است.
دبیر علمی انجمن آلزایمر ایران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: قریب به 25 میلیون نفر در سراسر دنیا به بیماری آلزایمر مبتلا هستند و شیوع بیماری آلزایمر در كل جمعیت جهان پنج درصد است.
دكتر مهشید فروغان افزود:‌ به راحتی می توان فراموشكاری عادی سالمندی را از بیماری آلزایمر تشخیص داد، سالمندان عادی ممكن است نام افرادی را كه تازه دیده اند فراموش كنند، پیام های تلفنی را به موقع نرسانند، فراموش كنند داروهای خود را به موقع بخورند و یادشان نیاید وسایل شخصی خود را كجا گذاشته اند كه معمولا مدتی بعد چیزی را كه فراموش كرده بودند به یاد می آورند.
وی تصریح كرد: در بیماری آلزایمر، افت حافظه پیشرونده است و سایر قوای شناختی نظیر، تكلم ، تمركز، تصمیم گیری ، قضاوت، درك فضایی نیز دچار اختلال شده و به افت كاركرد فرد در زمینه های شغلی، خانوادگی و اجتماعی منجر می شود.
دبیر علمی انجمن آلزایمر ایران با اشاره به این كه هر زوال عقلی بیماری آلزایمر نیست، گفت: زوال عقل بیش از صد علت دارد كه بیماری آلزایمر یكی از شایعترین، آنها به حساب می آید كه تعدادی از مبتلایان در این مرحله به سراهای سالمندی سپرده می شوند.
دكتر فروغان در خصوص عوامل افزاینده خطرابتلا به بیماری آلزایمر،‌ ابراز داشت: عواملی كه نقش آنها در افزایش خطر ابتلا به اثبات رسیده است شامل چهار عامل سن، سابقه فامیلی، ناهنجاری كروموزم 21 ، وجود ژن apoe-4 و جهش های ژنی است و ضربه و آسیب های مغزی شدید، كوچكی ابعاد سر، عوامل عروقی مانند پرفشاری خون، دیابت و استعمال دخانیات از عواملی است كه نقش آنها در افزایش خطر ابتلا به این بیماری محتمل است