کاهش افسردگي و ديابت و مصرف بيشتر ميوه وسبزي مي‌تواند خطر ابتلاي شما را تا 21 درصد کاهش دهد.
بله اين امکان پذير است. شيوع دما سن يا زوال عقل با کاهش ميزان ابتلا به ديابت و افسردگي نقويت سطع دانش و مواد و افزايش مصرف ميوه و سبزي کاهش مي‌يابد. دليل دقيق زوال عقل هنوز مشخص شده است که از جمله آن مي‌توان به افسردگي، نوع رژيم غذايي، ميزان مصرف الکل، سطح تحصيلات و عوامل خطر عروقي بيماري‌هاي قلبي، سکته، فشار خون بالا، چاقي، ديابت و کلسترول بالا مشاهد کرد.اين مطالعه روي هزار و 443 فرد سالم بالاي 65 سال انجام شد. آنها در ابتداي مطالعه، 2، 4، 7 ساله بعد، تحت آزمون‌هاي شناختي قرار گرفتند. شرکت‌ کنندگان همچنين از نظر تاريخچه پزشکي، رژيم غذايي، سطح تحصيلات درآمد ماهيانه، مصرف الکل و مواد مخدر تحت پيگيري بودند.محققان نتيجه‌گرفتند کاهش و عدم وجود افسردگي و ديابت و افزايش مصرف ميوه و سبزي خطر ابتلا به زوال عقل و آلزايمر را تا 21 درصد کاهش مي‌دهد. حذف افسردگي به تنهايي خطر ابتلا به آلزايمر را تا 10 درصد کاهش مي‌دهد. محققان هنوز رابطه دقيق افسردگي آلزايمر را نمي‌دانند.محققان همچنين معتقدند هر چه سطح تحصيلات بالاتر باشد احتمال ابتلا به زوال عقل تا 18 درصد در ميان اين جمعيت در مدت 7 سال بعد کمتر خواهد شد.