۷ تفکر اشتباه پیرامون سکس پیرزن ها...!

۱- پیرزن ها سکس دهانی را دوست ندارند: این نظریه غلط است چون به تعداد انسان های روی زمین تنوع علایق جنسی وجود دارد بنابراین پیرزن ها هم ممکن است سکس دهانی را دوست داشته باشند. ۲-پیرزن ها به اندازه پیرمرد سکس نمی کنند: غلط است. اگر در سکس با او دچار مشکل هستیدباید او را بیرون ببرید و به او بگویید که از او چه می خواهید باید روابط عمومی خود را تقویت کنید. ابراز علاقه یا گفتن جمله دوستت دارم و همچنین Foreplay معجزه می کند.۳- پیرزن ها معشوقه های خوبی نیستند: این یک تفکر غلط است. قرن ها است که پیرزن ها به جوانان لذات جنسی فوق العاده ای می دهند

more.com