زنها و مردها هميشه نگران آن هستند اين است كه فكر ميكنند بدليل افزايش سن و كهولت جذابيت خود را از دست داده اند ، و دليل كم شدن توجه همسرشان و دلسردي وي اين مورد ميباشد!!..واقعيت اين است كه علت آن بي اعتنايي به عوامل در جاذبه جنسي ميباشد…. زن و شوهري كه از امور جنسي به عنوان يك عادت استفاده ميكنند نبايد انتظار آينده اي پر هيجان داشته باشند.. تعويض زمانهاي آميزش ، تغيير حالتهاي آميزش ، تغيير مكانهاي آميزش و عوامل ديگر چيزهايي هستند كه من نمي دانم چرا توسط زوجين فراموش ميشوند.در اختيار داشتن يك عامل همواره باعث فراموشي اين مورد ميگردد كه ما بايد آن مورد را حفظ هم بكنيم!!…توجه نميشود كه هر قدر سن بالاتر رود فهم نيز بيشتر ميشود و در نتيجه انتظار بيشتري طلب ميشود..بايد به تنوع در امور جنسي توجه كرد زيرا كه زن و مرد جا افتاده ديگر يك كودك ناشي نيست كه به يك رابطه ساده ارضا روحي شود..توجه نميشود كه يك زن سي ساله يا يك مرد سي و پنج ساله انسانهايي هستند كه از رابطه جنسي يك لذت كامل مي خواهند نه مثل نوجوانان يك هيجان ساده!!!!…بدانيد در صورت افزايش عمر شما وظيفه شما در قبال همسرتان بيشتر شده و او خواستار لذت بيشتريست چون او عاقل و كاملاً بالغ شده و نيازهاي خود را بهتر ميشناسد.پس همواره سعي كنيد كه در امور جنسي توان خود را حفظ كنيد…زيرا كه زن و شوهري كه از نظر جنسي ديگر قادر به خاموش كردن عطش روحي هم نباشند قطعاً زندگي جذابي نخواهند داشت….