دیلی تلگراف:زنان در میانسالی، به لحاظ جنسی فعال تراند

براساس آخرین یافته های دانشمندان، زنان در سنین میانسالی نسبت به دوران جوانی ، بیشتر سکس دارند و لذت بیشتری نیز از ارگاسم می برند. دانشمندان دریافته اند که بیش از نیمی از زنان بین سنین 18 تا 30 سال از عدم ارضای کامل جنسی رنج می برند که نسبت به زنان بین سنین 31 تا 54 سالگی، بسیار چشمگیرتر است. در این تحقیق مشخص شده است که زنانی که در محدوده سنی 31 تا 45 سال قرار دارند نسبت به گروه های سنی 18 تا 30 سال و 46 تا 54 سال، فعالیت جنسی بیشتر و ارگاسم بهتری دارن