ارتباط فشار خون بالا و ناتواني جسمي در سالمندان

جام جم آنلاين: فشار خون بالا در صورتي كه كنترل نشود، احتمال ناتواني در سالمندان را افزايش مي‌دهد.
محققان دانشگاه هاروارد مي‌‌گويند افزايش در فشار سيستوليك با كاهش عملكرد بدني همراه است.
بين دو رقم قرائت شده فشار خون و فشار سيستوليك، عدد بالايي است كه فشارخون در زمان انقباض قلب را نشان مي‌دهد.
فشارخون بالا كه با رقم 90/140 ميلي‌متر جيوه يا بيشتر مشخص مي‌شود، خطر ناتواني جسمي را 28 تا 30 درصد افزايش مي‌دهد و عدم كنترل فشارخون بالا بر اين احتمال مي‌افزايد. بنابراين مي‌توان فشارخون بالا را جزو ريسك فاكتورها يا عوامل موثر در بروز ناتواني جسمي در دوران سالمندي به شمار آورد.جام جم آنلاين