علل اختلال جنسی زنان یائسه

اختلال جنسی که به تقریب در 40% زنان دیده می شود , در صمیمیت و نزدیکی جنسی زن و شوهر تاثیر می گذارد. آیا این مشکل در طول مرحله ی گذرا یائسگی افزایش می یابد و اگر چنین است , آیا این افزایش با تغییرات هورمونی مرتبط است؟ برای پاسخ به این پرسش محققان به صورت طولی (اصطلاحی در علم آمار) بیش از 300 زن میانسال را به مدت 3 سال پیگیری کردند.

نتیجه اون مطالعه به این ترتیب بوده که مقدار هورمون dheas که هورمون اصلی فوق کلیه است با کاهش احتمال عملکرد جنسی همراه می باشد.بقیه هورمون ها کم نشده است.سایر عوامل دیگری که مرتبط با این مشکل کشف شده شامل , بالا بودن اضطراب اون خانم ,فقدان مصاحب جنسی و داشتن کودکان زیر 18 سال در خانه.