سلام

در این ویدئوی کوتاه آموزشی چگونگی نعوظ کلیتوریس را نشان می دهد در حالت عروقی آن . درست مثل بافت آلت مردان پر خون شده است.این ویدئو نشان می دهد که چقدر بافت کلیتوریس شبیه بافت آلت مردان هست و مثل مردان حالت نعوظ پیدا می کند و پر خون می شود.

اگه اجازه بدین من توضیح مختصری در باره کلیتوریس ( همون چوچوله..) بدم

قسمت بسیار کوچکی از کلیتوریس از بدن زن خارج شده. ا لبته بوسیله یک لایه پوست احاطه شده است.که Clitoral hood نام دارد. در ختنه زنان همین قسمت است که برداشته می شود. ناحیه clitoral hood و g spot از جمله مناطقی هستند که تحریک آنها باعث هیجان زیادی در زن می شود و مثل آلت مرد که حساسترین قسمت بدن آنها هست این قسمت ها هم بسیار حساس است.

نمای بافت واقعی کلیتوریس ( تصویر آموزشی شماتیک ) فقط قسمتی از glans clitoris قابل دسترسی برای زن است آنهم از روی پوست. بقیه قسمتها پنهان است و شبکه بسیار قوی عصبی مشابه بافت مردان دارد

File:EdSim Clitoris anatomy.jpg - Wikipedia, the free encyclopedia

مثل کلاهک آلت مردان در اینجا هم کلاهکی( hood ) وجود داره که اگر به طرف پائین کشیده بشه ایجاد ناراحتی و حتی درد می کنه. کلاهک کلیتوریس در واقع یک لایه پوست هست که کلیتوریس و گلنس را می پوشاند و ادامه پوست لب کوچک هست.توضیح اینکه در این ویدئو هیچ قسمت طبیعی از بدن عریان زنان نمایش داده نمی شود و فقط یک ویدئوی آزمایشگاهی و آموزشی است
Clitoris - erect state - YouTube

همه چیز درباره نقطه g در خانمها / مقاله و خبر

این ویدئو و توضیح اون برای مردائی خوبه که اصلا با آناتومی و طبیعت زن آشنا نیستند و همش غضه می خورن که چرا آلتشون کوتاهه... پس حتما تو ازدواجشون مشکل پیدا می کنند یا اگه ازدواج کردن و مشکل دارن حتما خوب بلد نیستن مقاربت واژنی داشته باشن یا اینکه به خاطر آلت کوتاهشون و ای کاش...

در صورتیکه نمی دونن نقاط واقعی تحریک زنها چی هست... بطور خلاصه میگم gspot و خود کلیتوریس از مهمترین قسمت های حساسه تناسلی زنها هستند و مثل الت مردان و مخصوصا کلاهک اون که برای مردا خیلی حساس هست این قسمتها هم برای زنها خیلی حساسه و باید روی این قسمت ها کار کنند اگه دنبال ارضاء همسرشون یا شریک جنسی شون هستند. با تشکر از توجهتون