بجز درد مختصر اولین تماس جنسی ، داشتن درد در تماس جنسی واژینال کاملا غیر طبیعی است
وجود درد باید ذهن پزشک معالج را به سوی علل اختلال جنسی سوق دهد
اختلالات جنسی همراه با درد دو دسته هستند
ا- دیس پارونی در اثر عفونت واژن ویا خشکی واژن بخاطر عدم تحریک ومقدمات کافی ویا کمبود هورمون مثلا در یایسگی
2- واژینیسموس در اثر اسپاسم وسفت شدن عضلات دهانه واژن در اثر ترس بطور ناخودآگاه وغیر ارادی
مورد اول بوسیله متخصصین زنان وغدد و مورد دوم درمان آن بوسیله روانشناسان وروانپزشکان صورت میگیرد
امیزش از طریق آنال مخصوصا اگر با فشار وبدون مدارا صورت گیرد با پارگی مخاطی ودرد همراه خواهدبود
ونکته آخر اینکه تعدادی کمی از زنان ممکن است به نوعی انحراف جنسی بنام مازوخیسم مبتلا باشند که فقط با درد وزجرکشیدن لذت می برند