مشکل اصلی حنسی مردان دیابتی ناتوانی جنسی است ونه ناباروری
اما گاهی اوقات مردان دیابتی به انزال خشک مبتلا می شوند که باعث نا باروری می گردد
علت این عارضه اختلال در بسته شدن اسفنگتر مثانه در زمان انزال است که باعث می شود مایع منی در زمان انزال وارد مثانه شده وبعدا زمان تخلیه مثانه همراه ادرارخارج شود